Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs: Ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 21.02.2019 do 15.03.2019 14:00
Starostwo Powiatowe Wodzisław Śląski - Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Łączny budżet 12 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 12 tys. PLN
Zarząd Powiatu Wodzisławskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych Powiatu Wodzisławskiego w 2019 roku w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotów, które będą realizować zadania publiczne Powiatu Wodzisławskiego w zakresie ochrony i promocji zdrowia.

Oferty składane w konkursie w zakresie ochrony i promocji zdrowia muszą być realizowane poprzez:
1) przeciwdziałanie występowaniu otyłości poprzez poprawę sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej mieszkańców powiatu,
2) profilaktykę i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, w szczególności dla młodzieży
powiatu,
3) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego mieszkańców powiatu,
4) tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia oraz ograniczenie ryzyka zdrowotnego wynikającego z zagrożeń fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku zewnętrznym, miejscu pracy, zamieszkania, rekreacji oraz nauki,
5) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się oraz zwiększenie koordynacji opieki nad pacjentami starszymi, niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi,
6) poprawę zdrowia prokreacyjnego,
7) poprawę jakości skuteczności opieki okołoporodowej oraz opieki zdrowotnej nad matką, noworodkiem i dzieckiem do lat 3,
8) zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu:
a) chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym zawałów serca, niewydolności serca i udarów mózgu,
b) nowotworów złośliwych,
c) przewlekłych chorób układu oddechowego,
d) cukrzycy,
9) zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, w tym przeciwdziałanie skutkom nieprawidłowej antybiotykoterapii.

Reklama