Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz młodzieży

Reklama
Nabór od 20.02.2019 do 13.03.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Łączny budżet 920 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.

Zarząd Województwa Lubuskiego na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w dniu 19 lutego 2019 roku podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego pn. „Lubuskie Obywatelskie Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim.

Zgodnie z „Programem współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2019 roku”, na wsparcie zadań publicznych w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim dotyczących zadań w obszarze działań promocyjnych wpływających na aktywizację młodzieży do realizacji zadań publicznych przeznaczono środki w wysokości 920 000,00 zł. Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego zadania publicznego może wynieść do 10 000,00 zł.

Oferty należy składać do dnia 13 marca 2019 roku w zamkniętej kopercie w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. przy ul. Mościckiego 6. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Reklama