Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs wydawniczy 2019

Reklama
Nabór od 20.02.2019 do 13.03.2019 15:00
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Kultury
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 85% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie wydawania w 2019 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu.
 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

  Wydawanie w 2019 r. niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji związanych z Łodzią, z wykorzystaniem różnych nośników zapisu, a w szczególności:

  1. oryginalnych utworów literackich łódzkich autorów;

  2. wydawnictw dokumentujących działalność łódzkich instytucji, stowarzyszeń, organizacji i grup artystycznych;

  3. wydawnictw mniejszości narodowych związanych z dziedzictwem kulturowym Łodzi;

  4. almanachów, ksiąg zbiorowych, druków ulotnych i specjalnych (m.in.: reprintów, planów, map, przewodników kulturalnych) związanych z kulturą dawnej lub współczesnej Łodzi, zwanych dalej tekstem.

   Tomy poezji muszą stanowić w pełni opracowaną pozycję wydawniczą, uwzględniającą rygory kompozycji graficznej i edycyjnej oraz ewentualny podział na cykle.

   Termin realizacji: od 10 marca 2019 r. do 30 listopada 2019 r.

   Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 60.000 zł.

Reklama