Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach oświatowych

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 12.03.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 140 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 140 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach oświatowych.

Zadanie polegać ma na:

1. Realizacji programów profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy we wrocławskich placówkach edukacyjnych (przedszkola, szkoły podstawowe, szkoły gimnazjalne, szkoły ponadgimnazjalne). Preferowane będą:

  • programy rekomendowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Instytut Psychiatrii i Neurologii zgodnie z założeniami „Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”,
  • ogólnopolskie programy profilaktyczne m.in. Korekta, Debata, NOE, Spójrz Inaczej, Cukierki, Program Wzmacniania Rodziny, Zamiast klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice,
  • autorskie programy profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy, pod warunkiem przedstawienia scenariusza uwzględniającego ewaluację programu.

2. Koordynacji zadania oraz przeprowadzeniu naboru i opracowaniu harmonogramu realizacji programów w placówkach edukacyjnych na terenie Wrocławia. Terminy i warunki realizacji programów należy uzgodnić z dyrektorami placówek edukacyjnych

3. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadania we współpracy z wybranymi placówkami edukacyjnymi (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).

4. Zapewnieniu do realizacji zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5. Monitorowaniu realizacji zadania w poszczególnych placówkach edukacyjnych oraz przeprowadzeniu ewaluacji.

6. Zakupie oraz przygotowaniu materiałów i środków niezbędnych do realizacji zadania.

Reklama