Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 19.02.2019 do 12.03.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 44 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego dzieci i młodzieży.

Zadanie polegać ma na:

 1. Zrealizowaniu dla dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół specjalnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii działań edukacyjnych, mających na celu:
 • profilaktykę uzależnień,
 • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu,
 • wspomaganie rozwoju osobistego i emocjonalnego,
 • promowanie postawy szacunku, odpowiedzialności i tolerancji,
 • kształtowanie umiejętności społecznych,
 • rozwijanie umiejętności komunikacji,
 • kształtowanie poczucia własnej wartości,
 • poprawę samooceny,
 • zwiększenie motywacji,
 • rozwijanie zainteresowań i zdolności.

2. Przeprowadzeniu naboru placówek edukacyjnych do realizacji zadania.

3. Opracowaniu harmonogramu realizacji zadania. Uzgodnieniu terminów działań z dyrektorami placówek edukacyjnych.

4. Zapewnieniu odpowiednich warunków do realizacji zadania we współpracy z ośrodkami i szkołami (np. lokalowe, przygotowane sal, sprzętu itp.).

5. Zapewnieniu do realizacji zadania osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe.

6. Zakupie oraz przygotowaniu materiałów i środków niezbędnych do realizacji zadania.

7. Monitorowaniu realizacji zadania w poszczególnych placówkach edukacyjnych oraz przeprowadzenie ewaluacji.

Reklama