Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Promowanie postaw prozatrudnieniowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin - zadanie nr 8

Reklama
Nabór od 07.02.2019 do 28.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 20 tys. PLN
Niepełnosprawni
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na wsparcie i powierzenie realizacji zadań z zakresu polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania nr 8: Promowanie postaw prozatrudnieniowych osób niepełnosprawnych i ich rodzin, w tym samozatrudnienia wraz z organizacją regionalnego konkursu "Aktywni na rynku pracy", kwota: 20 000,00 zł

Łącznie na realizację zadań w niniejszym konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 1 001 000,00 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.

Nabór ofert trwa do 28 lutego 2019 r. (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 20 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumentacja konkursowa

  1. Ogłoszenie konkursowe
  2. Załącznik nr 1 - potwierdzenie złożenia oferty
  3. Załącznik nr 2 - zgłoszenia kandydata do komisji
Reklama