Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie...

Reklama
Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - zadanie nr 1
Nabór od 07.02.2019 do 28.02.2019 15:30
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Łączny budżet 150 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 150 tys. PLN
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 160/2019 z dnia 30.01.2019 r. ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie i powierzenie realizacji zadań publicznych z obszaru polityki społecznej oraz nabór kandydatów do składu komisji opiniującej oferty w przedmiotowym konkursie.

Rodzaj i wysokość środków przeznaczonych na realizację zad. nr 1 pn. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, kwota : 150 000,00 zł.

Łącznie na realizację zadań w konkursie przeznacza się kwotę w wysokości 1 001 000,00 zł z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na 2019 r.

Nabór ofert trwa do 28 lutego 2019 r. (decyduje data złożenia ofert w generatorze Witkac.pl).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznym i wolontariacie, w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 20 lutego 2019 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumentacja konkursowa

  1. Potwierdzenie złożenia oferty
  2. Ogłoszenie konkursowe
  3. Załącznik nr 2 zgłoszenie kandydata
Reklama