Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Upowszechnianie kultury fizycznej, wspieranie zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności...

Reklama
Upowszechnianie kultury fizycznej, wspieranie zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
Nabór od 08.02.2019 do 01.03.2019 23:59
Urząd Gminy i Miasta Dobczyce - Referat Finansowo-Księgowy
Łączny budżet 155 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 155 tys. PLN
Dzieci, Młodzież, Seniorzy
Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na wykonanie zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Dobczyce oraz wspieranie zadań z zakresu kultury i tradycji, turystyki oraz z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Dokumentacja konkursowa

  1. Zarządzenie wraz z ogłoszeniem
Reklama