Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 11.02.2019 do 30.08.2019 12:00
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim - Wydział Kultury, Sportu, Promocji Regionu i Polityki Społecznej
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 2,5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zarządu Powiatu Starogardzkiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie dofinansowania wkładu własnego organizacji pozarządowych.

Dofinansowanie wkładu własnego organizacji pozarządowych. Dotyczy organizacji pozarządowych starających się o dofinansowanie projektów w 2019r. lub tych, które już otrzymały dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych na 2019r. gdzie wymagany jest finansowy wkład własny, w tym z zakresu zadań realizowanych przez powiat starogardzki. Maksymalna wysokość dofinansowania jednego wkładu własnego do projektu wynosi do 75% i nie więcej niż 2500 zł. na jeden projekt. Z zadania wyłączone są projekty finansowane z budżetów samorządów lokalnych: gminy, powiatu i Marszałka Województwa Pomorskiego.

Reklama