Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - III konkurs

Reklama
Nabór od 08.02.2019 do 28.02.2019 16:00
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Kultury i Edukacji
Łączny budżet 812,75 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 812,75 tys. PLN
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił trzeci otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na rok 2019.

Przedmiotem konkursu jest realizacja zadań, które zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2019 r. Konkurs przewiduje realizację 8 zadań:

1. Rawska Korona Spotkań z Kulturą – bogactwo województwa łódzkiego

W ramach zadania publicznego zostanie zorganizowany cykl spotkań i wydarzeń ukazujących historię i kulturę ziemi rawskiej. Imprezy będą organizowane na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej (Plac J. Piłsudskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka), m.in. w pomieszczeniach Centrum Spotkań i Dialogu, wchodzącego w skład Parafii. Na zadanie złożą się: wystawy historyczne i regionalne, panele dyskusyjne, koncerty muzyki organowej oraz występy wykonawców muzyki sakralnej. Zadanie będzie składało się z dwóch elementów:

1) W ramach pierwszego elementu przewiduje się organizację comiesięcznych koncertów i paneli dyskusyjnych, odbywających się od czerwca do grudnia 2019 roku. Koncerty będą się odbywać w wybraną niedzielę miesiąca od godziny 18.45 do 19.15. Po koncertach przewidziane są panele dyskusyjne, które będą połączone z poczęstunkiem zlokalizowanym w piwnicach kolegium pojezuickiego, gdzie mieści się Centrum Spotkań i Dialogu.

2) Drugi element zakłada stworzenie możliwości zwiedzania muzeum parafialnego, znajdującego się na terenie Parafii Rzymskokatolickiej pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rawie Mazowieckiej. Muzeum będzie dostępne dla zwiedzających od wtorku do soboty w godzinach 10.00-15.00. Dla grup zorganizowanych, odwiedzających muzeum, przewidziane są dyskusje z twórcami i poczęstunek w Centrum Spotkań i Dialogu.

Dodatkowo, w wybraną niedzielę każdego miesiąca (od czerwca do grudnia) na terenie Parafii występować będą zespoły i chóry parafialne oraz orkiestry ochotniczych straży pożarnych.

Wydarzeniem towarzyszącym, które odbędzie się w jedną z niedziel października 2019 r., będzie przegląd chórów parafialnych. W ramach przeglądu zostaną wręczone nagrody, a po jego zakończeniu odbędzie się wspólny posiłek dla wykonawców.

W celu promocji zadania zostaną wydrukowane dwujęzyczne (polsko-angielskie) broszurki i ulotki, rozdawane na terenie województwa łódzkiego. Informacja o zadaniu zostanie zamieszczona w lokalnych i regionalnych mediach.

2. Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską gwiazdą

Zadanie zakłada zorganizowanie 10 koncertów zespołu wykonującego muzykę charakterystyczną dla kultury narodów słowiańskich. Koncerty będą się odbywać w 10 powiatach województwa łódzkiego – jeden koncert w powiecie i mogą być zlokalizowane, w zależności od warunków atmosferycznych, zarówno w salach koncertowych lub domach kultury, jak i na scenach plenerowych. Występy mogą być urozmaicone pokazami tańca.

Zespół muzyczny, wykonujący ww. koncerty:

 • ma składać się z wykształconych muzyków z województwa łódzkiego grających różne gatunki muzyki;
 • powinien być laureatem nagród muzycznych;
 • powinien mieć wieloletnie doświadczenie estradowe;
 • składać się z muzyków-solistów, którzy podczas koncertu przybliżą publiczności dany instrument;
 • musi mieć wydaną przynajmniej jedną płytę z własnymi kompozycjami lub aranżacjami muzyki słowiańskiej.

Wstęp na każdy koncert będzie bezpłatny – zostaną zapewnione bezpłatne wejściówki na koncerty. Dodatkowo, każdy uczestnik koncertu otrzyma, jako pamiątkę z koncertu, płytę wydaną przez zespół. Na każdym koncercie będzie obecna ochrona.

3. Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych

Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych zakłada zorganizowanie:

 • przeglądu kolęd i pastorałek
 • wystawy kart świątecznych
 • konkursu dekoracji rękodzielniczych bożonarodzeniowych (np. bombki, witraże, rzeźby, szopki), którego laureaci – w liczbie 20 osób – otrzymają 20 upominków wraz z dyplomami.

Przegląd zostanie zorganizowany w Kościele Świętego Józefa w Ozorkowie (Plac Jana Pawła II nr 5, 95-035 Ozorków). Do pomocy przy realizacji projektu zostaną zaangażowani – w charakterze wolontariuszy – uczniowie szkół z Ozorkowa, a do uczestnictwa w projekcie zostaną zaproszone dzieci, młodzież i osoby niepełnosprawne zamieszkujące powiaty: kutnowski, łęczycki, łowicki i zgierski.

W trakcie Przeglądu jego uczestnikom zostanie zapewniony catering. W celu promocji wydarzenia zostaną wydrukowane plakaty.

4. Łęczyckie spotkania teatralne

Zadanie jest skierowane do mieszkańców powiatów: łęczyckiego, zgierskiego i kutnowskiego i zakłada zorganizowanie cyklu pięciu spektakli teatralnych, na który złożą się: monodramy, małe spektakle teatralne i koncerty operowe lub operetkowe (wybór pozostaje w gestii organizatora). Miejscem realizacji spektakli będzie Dom Kultury w Łęczycy (Al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca). W celu promocji wydarzenia zostaną wydrukowane plakaty i ulotki informacyjne.

5. WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945r.

Celem zadania jest zorganizowanie widowiska historycznego opartego na autentycznych wydarzeniach, które miały miejsce w Tomaszowie Mazowieckim w styczniu 1945 roku. Inscenizacja odbędzie się na terenie Skansenu Rzeki Pilicy w Tomaszowie Mazowieckim (ul. A. F. Modrzewskiego 9/11, 97-200 Tomaszów Mazowiecki) w grudniu 2019 roku. W wydarzeniu wezmą udział rekonstruktorzy – członkowie grup historycznych i stowarzyszeń historycznych, którzy będą odtwarzać role żołnierzy wrogich stron. Rekonstruktorzy powinni być obeznani z zasadami użycia broni rekonstrukcyjnej. Dodatkowo, w celu uatrakcyjnienia widowiska zostaną wynajęte pojazdy historyczne z okresu II wojny światowej. Dla rekonstruktorów należy przewidzieć ciepły posiłek.

6. Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu

Z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej zostanie zorganizowany piknik militarny na terenach w sąsiedztwie Pożarniczego Centrum Historyczno-Edukacyjnego Ziemi Łódzkiej w Wolborzu (ul. Modrzewskiego 15, 97-320 Wolbórz). Piknik odbędzie się 31 sierpnia 2019 r. i będzie miał charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych. W ramach wydarzenia:

 • stworzone zostaną koszary wojskowe z namiotami i stanowiskami strzelniczymi;
 • odbędą się pokazy grup rekonstrukcyjnych, w ramach których zaprezentowane zostaną pojazdy i broń z II wojny światowej;
 • będzie można skosztować wojskowej grochówki i chleba ze smalcem;
 • będą atrakcje dla dzieci (malowanie twarzy, bańki mydlane itp.).

Piknik odbędzie na terenach sąsiadujących z Pożarniczym Centrum Historyczno-Edukacyjnym, a w samym Centrum odbędzie się wystawa oryginalnych pamiątek mieszkańców gminy Wolbórz i województwa z czasów wojennych. W ramach wystawy pokazywana będzie również prezentacja multimedialna ze wspomnieniami. Na zakończenie dnia odbędzie się koncert pt. „Od mrocznej przeszłości do radosnej przyszłości”.

W celu promocji wydarzenia zostanie stworzony profil na portalu społecznościowym Facebook, pojawią się informacje na wybranych stronach internetowych oraz w lokalnych mediach, a także zostaną wykonane plakaty, które będą kolportowane na terenie gminy Wolbórz i w województwie.

7. Taniec łączy pokolenia

„Taniec łączy pokolenia” to cykl warsztatów tanecznych (m.in. tańców narodowych i towarzyskich) dla 200 mieszkańców obszarów wiejskich, w tym osób niepełnosprawnych, z trzech powiatów województwa łódzkiego: wieluński, wieruszowski i pajęczański. Warsztaty dla uczestników będą bezpłatne i będą się odbywać przez okres 4 miesięcy 1 raz w tygodniu po 2 godziny zajęć lub 2 razy w tygodniu po 1 godzinie.

Miejscem lokalizacji warsztatów będą wybrane ośrodki kultury na terenie trzech ww. powiatów. Uczestnicy warsztatów zostaną podzieleni na grupy wiekowe: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, a pierwszeństwo do uczestnictwa w warsztatach w każdej z wymienionych grup będą miały osoby niepełnosprawne. W trakcie zajęć poszczególne grupy z różnych ośrodków kultury będą się uczyć tych samych układów i kroków do wybranego tańca (np. dzieci z jednego ośrodka i seniorzy z drugiego będą się uczyć tego samego tańca). Instruktorzy z poszczególnych ośrodków wspólnie ustalą rodzaj tańca i grupy, które będą się go uczyć.

Efektem finalnym warsztatów będzie wspólna „Wielka Gala Tańca”, przed którą odbędzie się próba generalna dla wszystkich grup. Gala odbędzie się w sali widowiskowej na terenie powiatu wieluńskiego i weźmie w niej udział maksymalnie 499 osób w następujących proporcjach:

 • 200 uczestników warsztatów;
 • 266 zaproszonych gości-widzów, w tym osoby zaproszone przez uczestników warsztatów, którzy na zakończenie warsztatów otrzymają wejściówki do wręczenia wybranym przez siebie osobom;
 • 30 osób obsługi (oświetleniowcy, obsługa nagłośnienia, kamerzysta, fotograf, lokalne media, lokalne zespoły);
 • 3 instruktorów.

Na rozpoczęcie Gali uczestnicy zatańczą poloneza. Następnie poszczególne grupy zaprezentują tańce wyuczone podczas warsztatów. W przerwach pomiędzy występami, wystąpią lokalne zespoły z poszczególnych powiatów. W roli konferansjera przewiduje się wielokrotną mistrzynię Polski w tańcu towarzyskim. Na zakończenie Gali zostanie wykonany taniec integracyjny uczestników z publicznością. Dodatkowo, uczestnicy warsztatów zaprezentują swoje umiejętności, nabyte w trakcie zajęć, w trakcie świąt ku czci miast-stolic poszczególnych powiatów, np. Dni Wielunia, Dni Wieruszowa, Dni Sieradza.

8. Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa

Celem zadania jest poszukiwanie utalentowanych plastycznie dzieci i młodzieży z terenów o ograniczonym dostępie do edukacji plastycznej.

Zadanie przewiduje organizację 24 warsztatów w każdym z powiatów województwa łódzkiego. Za kształt i merytoryczną zawartość warsztatów będą odpowiedzialni nauczyciele pracujący w Zespole Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi, z którymi należy podjąć współpracę w ramach przedmiotowego projektu. Przewidywana liczba odbiorców każdego warsztatu to 50 osób w wieku szkolnym (6-15 lat), czyli łącznie 1 200 osób (50 osób x 24 warsztaty). Wybierając miejsca do przeprowadzenia warsztatów, należy preferować gminy wiejskie, gdzie dostęp do zajęć plastycznych jest ograniczony.

W celu dotarcia na warsztaty do wybranych miejscowości, zostanie wynajęty bus, który będzie przewoził nauczycieli wraz z niezbędnym sprzętem. Bus zostanie specjalnie oznakowany, tak by był widoczny dla potencjalnych zainteresowanych. Promocja wydarzenia będzie odbywał się również na portalach społecznościowych. Zajęcia warsztatowe będą się odbywać w szkołach, świetlicach wiejskich, ośrodkach kultury, a w okresie letnim mogą mieć charakter plenerowy. Warsztaty zostaną przeprowadzone w okresie od czerwca do grudnia 2019 r.

Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

 1. zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Województwa Łódzkiego lub na rzecz Województwa Łódzkiego,
 2. prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem (weryfikacja na podstawie informacji zawartej w pkt II.4 oferty - określenie celów statutowych),
 3. są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym rejestrze właściwym najpóźniej w dniu składania oferty,
 4. złożą w elektronicznym generatorze wniosków www.witkac.pl poprawnie wypełnioną ofertę oraz potwierdzenie złożenia oferty wraz z załącznikami, jeżeli są wymagane.
 • Do konkursu mogą być składane oferty, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 01 czerwca 2019 r. i kończy nie później niż 31 grudnia 2019 r.
 • Do konkursu każdy oferent może złożyć maksymalnie jedną ofertę. Dotyczy to ofert składanych samodzielnie jak i ofert wspólnych.
 • Za wydatki, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji, uznaje się w szczególności:
 1. wydatki zrealizowane przed datą zawarcia umowy,
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą,
 4. zakup rzeczy ruchomych, których jednostkowy koszt przekracza 3.500,00 zł,
 5. koszty obsługi zadania publicznego przekraczające 10 % dotacji (koszty obsługi zadania publicznego, w tym koszty o charakterze administracyjnym, finansowym, nadzorczym i kontrolnym w ramach dotacji m.in.: koszty związane z koordynacją projektu, obsługą administracyjną, prawną i finansową zadania).

8) 71 100 zł dla zadania I.8. – „Janko Plastykant – poszukiwanie talentów plastycznych wśród najmłodszych mieszkańców województwa”.

7) 125 700 zł dla zadania I.7. – „Taniec łączy pokolenia”,

6) 24 850 zł dla zadania I.6. – „Ślady tamtych dni – piknik militarny w Wolborzu”,

5) 11 000 zł dla zadania I.5. – „WIDOWISKO HISTORYCZNE – Bitwa o Tomaszów Mazowiecki styczeń 1945r.”,

4) 51 000 zł dla zadania I.4. – „Łęczyckie spotkania teatralne”,

3) 18 500 zł dla zadania I.3. – „Przegląd Tradycji Bożonarodzeniowych”,

2) 165 500 zł dla zadania I.2. – „Muzyka wielu kultur – spotkanie ze słowiańską gwiazdą”,

1) 345 100 dla zadania I.1. – „Rawska Korona Spotkań z Kulturą – bogactwo województwa łódzkiego”,

Kwota wnioskowanej dotacji nie może być większa niż:

 • Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2019 roku do godz. 16.00.
 • Do dnia 05 marca2019 roku do godziny 16.00 należy złożyć w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy al. Piłsudskiego 8 w Łodzi podpisane potwierdzenie złożenia oferty wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków www.witkac.pl. Potwierdzenie może być również przesłane pocztą na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w terminie do dnia 05 marca 2019 roku. O terminie złożenia potwierdzenia decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, niezależnie od daty stempla pocztowego. Do potwierdzenia złożenia oferty należy załączyć:

2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię umowy lub statutu spółki (w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie)

1) zgodę właściciela terenu na organizację zadania w miejscu wskazanym w punkcie I ogłoszenia (dotyczy zadań 1, 3, 4, 5, 6)

 • Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
 1. nie złożono podpisów przez osoby upoważnione w formie, o której mowa w pkt III.17 ogłoszenia,
 2. nie załączono do oferty dokumentu potwierdzającego upoważnienie do działania w imieniu oferenta (oferentów) podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji oferenta (oferentów) - w przypadku składania (podpisania) oferty przez pełnomocnika,
 3. nie można stwierdzić na podstawie pkt II.4 oferty, że oferent prowadzi działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
 4. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w pkt III.18 ogłoszenia lub nie złożono potwierdzenia o zgodności kopii dokumentów z oryginałem,
 5. wystąpiły omyłki rachunkowe w pkt IV.8 „Kalkulacja przewidywanych kosztów na rok …” lub w pkt IV.9 „Przewidywane źródła finansowania zadania publicznego” oferty.
 • Oferty nieodrzucone oceniane będą pod względem merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Zarząd Województwa Łódzkiego.
 • Oferty zostaną ocenione według kryteriów merytorycznych wskazanych w karcie oceny merytorycznej.
 • Maksymalna liczba punktów nie może wynosić więcej niż 50 pkt.
 • Oferty, aby otrzymać rekomendację do dotacji, muszą uzyskać nie mniej niż 65% oceny maksymalnej.
Reklama