Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs grantowy PSE „WzMOCnij swoje otoczenie” – m.in. dla samorządów i organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 18.02.2019 do 08.04.2019 23:59
Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 20 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
(PAP) „WzMOCnij swoje otoczenie” to nowy, ogólnopolski konkurs grantowy, adresowany do samorządów, ich jednostek, organizacji pozarządowych i mieszkańców.

Konkurs ten organizowany jest przez państwową firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) i obejmuje swoim zasięgiem ponad 70 gmin w województwach mazowieckim, lubelskim, wielkopolskim, dolnośląskim, małopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim. Pełna lista gmin, dokumenty aplikacyjne oraz inne, szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą dostępne na stronie internetowej http://www.wzmocnijotoczenie.pl od 18 lutego.

– Chcąc równoważyć naszą obecność w regionach, w których realizujemy inwestycje liniowe i stacyjne, bądź eksploatujemy istniejącą infrastrukturę, aktywnie angażujemy się w działania dobrosąsiedzkie, zwłaszcza wokół spraw, które są istotne dla lokalnych społeczności. „WzMOCnij swoje otoczenie” to konkurs wspierający projekty, które zostawią po sobie długotrwały ślad i będą służyły mieszkańcom przez długie lata – mówi Eryk Kłossowski, prezes zarządu PSE.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wesprą finansowo pomysły na realizację projektów społecznych, które „wprowadzą pozytywne oraz trwałe zmiany w lokalnych społecznościach”.

Nabór wniosków rozpoczyna się 18 lutego 2019 r. i potrwa do 8 kwietnia br.

Idea konkursu „WzMOCnij swoje otoczenie” jest zbliżona do znanego i sprawdzonego rozwiązania, jakim jest budżet partycypacyjny. Dzięki niemu mieszkańcy mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych projektów związanych z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej czy aktywizacją życia społecznego i kulturalnego oraz pomoc w ich wdrożeniu.

Każdy projekt może ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 20 tys. zł. PSE planują nagrodzić minimum jeden pomysł w każdej z gmin. Granty będzie można przeznaczyć na pokrycie kosztów realizacji projektów, które będą wywierały pozytywny wpływ na społeczność lokalną w ramach jednej z kategorii konkursowych:

• rozwój przestrzeni publicznej,
• oświata,
• środowisko,
• aktywizacja życia społecznego i kulturalnego,
• zdrowie i opieka medyczna,
• mała infrastruktura,
• inne inicjatywy

Uczestnicy konkursu mogą uzyskać m.in.: pokrycie kosztów prac budowlanych, kosztów remontów, kosztów zagospodarowania przestrzeni zielonych, a także wsparcie finansowe na budowę miejsc przeznaczonych do aktywności fizycznej lub zakup nowych sprzętów, np. do szkół, ośrodków zdrowia, gminnych ośrodków kultury i wiele innych.

Organizowany przez PSE konkurs jest skierowany nie tylko do gmin, ale również ich jednostek organizacyjnych (np. szkół, ośrodków kultury czy pomocy społecznej), organizacji pozarządowych oraz mieszkańców, którzy we współpracy z samorządami i organizacjami pozarządowymi mogą w realny sposób odmienić swoje najbliższe otoczenie.

Reklama