Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/
Reklama
Nabór od 08.02.2019 do 01.03.2019 23:59
Fundacja CEMEX "Zbudujemy Przyszłość"
Sekretariat: +48 (34) 366 85 86 w godzinach od 10.00 do 15.00. od poniedziałku do piątku w okresie naboru wniosków, lub: fundacja@cemex.com
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 4 tys. do 8 tys. PLN
Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” dzięki konkursowi „Fabryka Pomysłów” wspiera organizacje pozarządowe i szkoły w realizowaniu projektów społecznych w miejscowościach, w których CEMEX prowadzi działalność biznesową. Do udziału zapraszamy organizacje pozarządowe, ale także szkoły i przedszkola, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

W konkursie wspieramy projekty o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zlokalizowane w miastach i gminach, w których prowadzi działalność grupa CEMEX (szczegółowa lista lokalizacji znajduje się w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie).

Najważniejsze informacje dotyczące tegorocznego naboru:

Obszary wsparcia:

W konkursie można składać projekty w następujących obszarach tematycznych:

I – Edukacja

II – Ekologia

III – Kultura

IV - Programy obywatelskie

V – Sport

VI - Projekty szkolne.

Terminy:

Od 04 lutego 2019 r. do 01 marca 2019 r. do godz. 24:00.- w tym terminie można składać, za pośrednictwem strony www.budujemyprzyszlosc.org.pl. elektroniczne wnioski.

Ogłoszenie wyników nastąpi do końca maja 2019 r.

W konkursie mogą uczestniczyć projekty, których czas realizacji zakończy się do dnia 31 grudnia 2019 r. (wyjątkiem są projekty szkolne, gdzie czas realizacji to rok szkolny 2019/2020).

Cele:

Podejmowane w ramach projektu działania powinny przyczyniać się do m.in. wyrównywania szans edukacyjnych, wsparcia rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży, zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, budowania świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzrostu poziomu uczestnictwa w kulturze, zwiększania obywatelskiego zaangażowania społeczności lokalnych, czy inicjowania narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocji zdrowego stylu życia.

Typy beneficjentów

O wsparcie mogą się ubiegać:

  1. Organizacje pozarządowe.

  2. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

  3. Spółdzielnie socjalne.

  4. Spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych.

  5. Kluby sportowe, uczniowskie kluby sportowe oraz związki sportowe.

  6. Publiczne przedszkola, szkoły i placówki.

Dotacje:

· do 4 tys. złotych brutto

· do 8 tys. złotych brutto

Każdy wnioskodawca może złożyć dwa wnioski w ciągu jednego roku kalendarzowego, w tym nie więcej niż jeden na dotację do 8 tys. złotych brutto.

Wkład własny:

Kwota dotacji nie może przekroczyć 90% kosztów, przeznaczonych na realizację całego projektu. Wymagany jest wkład własny wnioskodawcy w wysokości minimum 10% kosztów realizowanego projektu.

Pytania:
Pytania w zakresie Konkursu można zadawać za pośrednictwem numeru telefonu +48 (34) 366 85 86 w godzinach od 10.00 do 15.00. od poniedziałku do piątku w okresie naboru wniosków. Pytania szczegółowe można przesyłać także na adres e-mail: fundacja@cemex.com

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: http://www.budujemyprzyszlosc.org.pl/a,konkursy/konkurs-dla-organizacji-pozarzadowych-i-szkol/regulamin-konkursu.html

Zachęcamy do składania wniosków wszystkich uprawnionych Beneficjentów!

Źródło: Fudnacja CEMEX "Budujemy Przyszłość"
Reklama