Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

XI edycja programu „Patriotyzm Jutra”

Reklama
Nabór od 07.02.2019 do 08.03.2019 23:59
Muzeum Historii Polski
Dodatkowych informacji i wskazówek udzielają Państwu koordynatorki Programu: Marta Winiarek e-mail: marta.winiarek@muzhp.pl tel.: 22 211 90 28 Aneta Stawińska tel.: 22 211 90 72 e-mail: aneta.stawinska@muzhp.pl
Łączny budżet 4 mln PLN
Od 80% do 90% dofinansowania
Dotacje od 5 tys. do 70 tys. PLN
Muzeum Historii Polski ogłosiło nabór wniosków do XI edycji ogólnopolskiego programu grantowego „Patriotyzm Jutra” skierowanego do organizacji pozarządowych i samorządowych instytucji kultury. Nabór wniosków potrwa do 8 marca 2019 r.

W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten cel przeznaczy 4 mln zł.

"Patriotyzm Jutra" to ogólnopolski program grantowy, który służy odkrywaniu, dokumentowaniu i upowszechnianiu wiedzy z zakresu historii Polski oraz wspiera inicjatywy angażujące społeczności w działania poświęcone pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa i kultury. Zależy nam na ukazaniu historii w sposób ciekawy, nowatorski i angażujący.

Zapraszamy wszystkie stowarzyszenia, fundacje, biblioteki, domy kultury i muzea regionalne z całej Polski do zapoznania się z Regulaminem tegorocznej edycji programu i zgłaszania swoich projektów.

W ramach programu przyznane zostaną dotacje w wysokości od 5 do 70 tys. zł.

Aby złożyć wniosek, należy zalogować się pod adresem: https://formularze.patriotyzmjutra.pl/

W ubiegłorocznej edycji programu Muzeum dofinansowało 143 projekty. Wachlarz zagadnień, który zaprezentowano był bardzo szeroki. Projekty poświęcono bardzo różnorodnym dziedzinom historii: politycznej, gospodarczej, historii nauki i techniki, a także historii społecznej, historii życia codziennego.

Na zgłoszenia czekamy do 8 marca 2019 r.

Wnioski powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą generatora wniosków dostępnego na stronie internetowej Muzeum: www.muzhp.pl i http://formularze.patriotyzmjutra.pl/.

Reklama