Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 06.02.2019 do 27.02.2019 23:59
Urząd Miasta Czarnków - Urząd Miasta Czarnków
Łączny budżet 3 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 3 tys. PLN
Burmistrz Miasta Czarnków ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspieranie zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego z programem profilaktycznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu w sekcji Dokumentacja Konkursowa lub w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 11/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, do którego link widnieje poniżej.

Reklama