Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizacja i prowadzenie szkółek oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 06.02.2019 do 27.02.2019 23:59
Urząd Miasta Czarnków - Urząd Miasta Czarnków
Łączny budżet 60 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 60 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Burmistrz Miasta Czarnków ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - organizacja i prowadzenie szkółek oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie wsparcia, wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Szczegółowe informacje znajdują się w Ogłoszeniu w sekcji Dokumentacja Konkursowa lub w Zarządzeniu Burmistrza Miasta Czarnków nr 11/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych, do którego link widnieje poniżej.

Reklama