Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalnośćna rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrona i promocja zdrowia

Reklama
Nabór od 06.02.2019 do 26.02.2019 23:59
Urząd Miejski w Suwałkach - Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 85 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 70 tys. PLN
Niepełnosprawni
Prezydent Miasta Suwałki ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych na rzecz mieszkańców Suwałk w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w 2019 roku.

Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

1. Wspieranie działań minimalizujących skutki zaburzeń rozwojowych osób niepełnosprawnych 15 000,- zł

2. Wspieranie działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej i promocji zdrowego stylu życia 70 000,- zł w szczególności poprzez:

  • organizację spotkań, prelekcji z udziałem lekarzy różnych specjalności oraz innych specjalistów (psycholog, dietetyk, itp.),
  • zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych oraz szkolenia wolontariuszy,
  • zajęcia grupowe z zakresu rehabilitacji,
  • wspieranie działań rehabilitacyjnych osób po przebytych zabiegach operacyjnych i urazach,
  • usługi opiekuńcze dla osób chorych w miejscu ich zamieszkania,
  • działania edukacyjne z zakresu uzależnień od komputerów, urządzeń mobilnych oraz gier komputerowych,
  • edukacja zdrowotna w kierunku zasadności szczepień.
Reklama