Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Reklama
Nabór od 06.02.2019 do 27.02.2019 09:00
Urząd Miasta Puławy - Wydział Spraw Społecznych
Łączny budżet 343 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 343 tys. PLN
Prezydenta Miasta Puławy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych o charakterze pożytku publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku, ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z obchodami Roku Stanisława Moniuszki:

1. Realizacja inicjatyw kulturalnych, wzbogacających ofertę kulturalną w formie: festiwali, wystaw, plenerów, warsztatów, koncertów, prezentacji cyklicznych oraz wydarzeń o charakterze międzynarodowym i ogólnopolskim.

Kwota dofinansowania – 313.000 zł

2. Realizacja przedsięwzięć związanych z kultywowaniem tradycji, historii i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Kwota dofinansowania – 15.000 zł

3. Wspieranie niekomercyjnej działalności wydawniczej, związanej z promocją dorobku artystycznego miejscowych twórców, zabytków, dzieł sztuki, historii i tradycji.

Kwota dofinansowania – 15.000 zł

Zlecenie powyższych zadań nastąpi w formie wspierania realizacji tych zadań wraz z udzieleniem dotacji na ich dofinansowanie.

Reklama