Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Pomorskie. Zwiększ konkurencyjność na rynku pracy. Aktywizuj zawodowo osoby młode. Nabór wniosków

Reklama
Nabór od 28.02.2019 do 18.03.2019 12:00
Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30, Gdańsk. Punkt kontaktowy - pokój 209, II piętro, tel. 58-32-61-822 lub 58-32-61-807, e-mail: efs@wup.gdansk.pl .
Łączny budżet 8 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 1 mln PLN
Organizacje pozarządowe
Wojewódzki Urząd Pracy w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie projektów, które zwiększą możliwość zatrudnienia osób młodych (15-29 lat) z województwa pomorskiego, zarówno niepracujących, jak i pracujących, w tym także cudzoziemców.

Na co można otrzymać środki z konkursu?

Dzięki pozyskanym środkom, z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, będzie można zorganizować w projekcie m.in.:

  • indywidualne doradztwo zawodowe,
  • szkolenia,
  • praktyki,
  • staże
  • pomoc przy zakładaniu własnej działalności gospodarczej.

To tylko kilka działań, jakie można zaplanować w swoim projekcie, oferując wsparcie młodym osobom.

Kto może starać się o środki unijne?

W konkursie mogą brać udział instytucje, podmioty będące:

  • agencją zatrudnienia,
  • instytucją szkoleniową,
  • instytucją dialogu społecznego,

ale także związki zawodowe, organizacje związków zawodowych, organizacją pracodawców, organizacją bezrobotnych, organizacją pozarządową realizującą zadania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.

Ile jest pieniędzy w konkursie na wsparcie zatrudnienia osób młodych?

Pula środków na konkurs to 8 000 000 zł.

Wnioskować o dofinansowanie można maksymalnie na kwotę miliona złotych (1000000,00 PLN).

Zapraszamy !!

Reklama