Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach

Reklama
Nabór od 06.02.2019 do 28.02.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 250 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie dialogu międzykulturowego w szkołach i przedszkolach.

Zadanie polega na:

1. Prowadzeniu szkolnych i przedszkolnych działań edukacyjnych, takich jak:

  • podnoszenie kompetencji międzykulturowych dzieci, młodzieży, rodziców i osób pracujących z dziećmi
    i młodzieżą, w tym wychowawców, pedagogów, rodziców, opiekunów i liderów społecznych w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami (w tym m.in. bullyingowi, cyberbullying), mechanizmów i symboliki mowy nienawiści oraz zagrożeń związanych z grupami skrajnymi;

  • organizowanie merytorycznego i metodycznego wsparcia konsultacyjnego dot. dialogu międzykulturowego, zwłaszcza dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów i dyrektorów w formie spotkań konsultacyjnych, oferty mobilnych ekspertów międzykulturowych itp.;

  • organizowanie szkoleń i warsztatów oraz projektów z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi w celu zwiększania świadomości prawnej w zakresie przemocy motywowanej uprzedzeniami oraz kształtowania postawy sprzeciwu wobec niej w społeczności szkolnej (dzieci, młodzież, dorośli);

  • przygotowanie i prowadzenie zajęć edukacyjno-informacyjnych promujących postawy społeczne oparte
    na solidarności, aktywności i odpowiedzialności społecznej, współpracy, pojednaniu oraz szacunku dla innych.

2. Zwiększanie kompetencji międzykulturowych Ambasadorów Dialogu i innych osób pracujących
z dziećmi i młodzieżą m.in. poprzez cykl spotkań, wykładów, szkoleń. Szczegóły na stronie https://www.wielokultury.wroclaw.pl/edukacja-ambasadorzy-dialogu/

3. Koordynacja i prowadzenie projektu „Sztafeta Szkół – Stop Mowie Nienawiści” w środowisku szkolnym
i przedszkolnym w celu podwyższania kompetencji w zakresie reagowania na przemoc (m.in. szkolenia dla rad pedagogicznych oraz dzieci i młodzieży). Szczegóły projektu na stronie https://www.wielokultury.wroclaw.pl/edukacja-projekt-sztafeta-szkol-stop-mowie-nienawisci-smn/

Reklama