Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie nauki języka polskiego dla uczniów obcojęzycznych we Wrocławiu

Reklama
Nabór od 06.02.2019 do 28.02.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Wsparcie nauki języka polskiego dla uczniów obcojęzycznych we Wrocławiu.

Zadanie polegać ma na realizacji działań, kierowanych do uczniów obcojęzycznych (cudzoziemców oraz obywateli polskich powracających z zagranicy) oraz ich najbliższego otoczenia, takich jak:

  1. Rozwój kompetencji językowych i społecznych poprzez zorganizowanie profesjonalnych kursów języka polskiego w wymiarze co najmniej 30 godzin lekcyjnych na jednego uczestnika na dwóch poziomach zaawansowania (początkujący i średni) z podziałem na grupy wiekowe (np. 7-10 lat; 11-14 lat; 15-18 lat). Wielkość grup 5-12 osób.
    Nauczanie języka polskiego powinno być prowadzone przez nauczycieli wyspecjalizowanych
    w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Kurs języka polskiego powinien być dostosowany do rzeczywistych potrzeb i możliwości uczestników. Lekcje powinny odbywać się w godzinach popołudniowych lub w trybie weekendowym i/lub w formie kursów wakacyjnych.
  2. Kursom językowym powinny towarzyszyć działania integracyjne przybliżające kulturę naszego kraju, regionu i miasta (np. znajomość polskich tradycji, zwyczajów, wartości, historii, sposobów obchodzenia ważnych uroczystości narodowych, sposobów komunikowania się w życiu codziennym, poznanie ważnych dla wrocławian i Polaków miejsc w przestrzeni Wrocławia itp.).
    Zajęcia powinny być prowadzone w aktywnych formach, takich jak: animacje – gry i zabawy, warsztaty kulinarne, wycieczka po Wrocławiu.
    Część działań w ramach cyklu powinna być również otwarta dla najbliższego otoczenia uczestników kursu – rodziny, rodzeństwa, przyjaciół, rówieśników z klasy w celu zapewnienia możliwie szerokiego wsparcia środowiskowego w procesie adaptacji i integracji.
Reklama