Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert: Projekty z zakresu edukacji ekologicznej

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 26.02.2019 15:00
Urząd Miejski w Białymstoku - Departament Ochrony Środowiska
Łączny budżet 100 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 100 tys. PLN
Prezydenta Miasta Białegostoku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w 2019 r. pn. Projekty z zakresu edukacji ekologicznej.

Projekty z zakresu edukacji ekologicznej 2019:

1. Działania mające na celu kształtowanie postaw przyjaznych środowisku, rozwijanie świadomości ekologicznej, działania proekologiczne oraz przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody. (20000 zł).

Istotą realizowanych działań winno być połączenie edukacji ekologicznej z praktycznymi działaniami na rzecz ochrony środowiska. Edukacja mieszkańców powinna być realizowana na wielu płaszczyznach i różnymi metodami. Metody od konkursów, gier terenowych, zajęć, kampanii i konferencji w szczególności o charakterze otwartym).

Adresaci: mieszkańcy Białegostoku bez ograniczeń wiekowych.

2. Działania w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad zwierzętami. (25000 zł).

Możliwość aktywnego uczestnictwa w obserwowaniu otaczającej przyrody,
jak i działaniach związanych z opieką nad zwierzętami. Metody i sposoby realizacji obejmują zarówno edukację jak i aktywne uczestnictwo w działaniach na rzecz ochrony zwierząt. Preferowane będą działania na rzecz owadów zapylających oraz jeży.

Adresaci: mieszkańcy Białegostoku bez ograniczeń wiekowych.

3. Działania edukacyjne w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 5000 zł).

Informowanie, w jaki sposób człowiek może wpływać na jakość klimatu akustycznego, którego jest stałym elementem. Działania obejmować powinny promocję komunikacji zbiorowej (komunikacja miejska, wspólne dojazdy do miejsc pracy), rozwój i promocję komunikacji rowerowej w oparciu o trasy rowerowe w mieście, promocję pojazdów o jak najniższej emisji hałasu do środowiska.

Adresaci: mieszkańcy Białegostoku bez ograniczeń wiekowych.

4. Działanie w zakresie ograniczania niskiej emisji. (50000 zł).

Promowane będą oferty, które poza przekazaniem wiedzy teoretycznej będą zawierały również element praktyczny. Odbiorcy zadania nabędą wiedzę dotyczącą zagadnienia niskiej emisji, poznają zasady ochrony powietrza oraz zwiększą świadomość związaną z korzystaniem ze źródeł niskoemisyjnych.

Adresaci: mieszkańcy Białegostoku bez ograniczeń wiekowych.

Uwaga!

Działania nie mogą być realizowane w ramach planowych zajęć lekcyjnych. Preferowane są metody warsztatowe z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych, zajęcia terenowe.

Reklama