Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Reklama
Nabór od 05.02.2019 do 25.02.2019 15:30
Urząd Miejski w Radomiu - Biuro Sportu i Turystyki
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 250 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Przedmiotem konkursu jest wsparcie wykonania  niżej wymienionego zadania publicznego, będącego zadaniem własnym Gminy Miasta Radomia wraz z udzieleniem dotacji na jego dofinansowanie.

Rodzaj zadania:

Realizacja programów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży z uwzględnieniem rywalizacji w systemie sportu młodzieżowego.

(W przypadku klubów wielosekcyjnych, każda dyscyplina składa osobną ofertę)
Termin realizacji zadania od 01 marca 2019 do 31.12.2019 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. wynosi 250.000 zł.

W 2018 r. na ten cel została przeznaczona kwota w wysokości 1 700.000 zł.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania może ulec zmianie.

Reklama