Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja programu wsparcia dla małżeństw i rodzin z małymi dziećmi w rejonie osiedla Nadodrze

Reklama
Nabór od 05.02.2019 do 26.02.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 44 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 44 tys. PLN
Rodzina
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Realizacja programu wsparcia dla małżeństw i rodzin z małymi dziećmi w rejonie osiedla Nadodrze.

Zadanie polega na przygotowaniu i prowadzeniu działań wspierających małżeństwa, rodziny z małymi dziećmi oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci celem przywrócenia lub wzmocnienia funkcji rodziny, pomocy w integracji rodziny, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym, marginalizacji i degradacji społecznej, zapobiegania kryzysom.

Zakres tematyczny działań:

  • kształtowanie, wzmacnianie i rozwój kompetencji opiekuńczo-wychowawczych,
  • kształtowanie i rozwój umiejętności społecznych,
  • zapobieganie kryzysom małżeńskim,
  • wzmacnianie więzi małżeńskich, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów,
  • wsparcie w rozwiązywaniu problemów prokreacyjnych
  • promowanie racjonalnego żywienia w każdym okresie rozwoju dzieci,
  • promocja zdrowego stylu życia,
  • nauka radzenia sobie z problemami i trudnościami w okresie wczesnego macierzyństwa,
  • profilaktyka przemocy wobec małego dziecka, radzenie sobie ze stresem oraz problemami związanymi z pełnieniem ról w rodzinie, itp.
  • aktywizacja kobiet pozostających w domu ze względu na opiekę nad dzieckiem/dziećmi do podejmowania ról zawodowych i społecznych (powrót do pracy, podjęcie wolontariatu lub innej aktywności na rzecz społeczności lokalnej), jak również do samorozwoju i samorealizacji.

Dopuszcza się rozszerzenie powyższego zakresu działań w zależności od potrzeb beneficjentów opisanych w ofercie realizacji zadania.

Reklama