Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 20.02.2019 23:59
Miasto Poznań - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Rodzina
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka" w 2019 roku w CIR.

Realizacja zadania: „Seminaria dla przyszłych rodziców przygotowujące do roli rodzica” polegać będzie w szczególności na:

1.Zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu seminariów dla przyszłych rodziców z zachowaniem następujących warunków:

 • grupa uczestników zajęć powinna liczyć od 10 do 15 osób;

 • liczba przeprowadzonych zajęć: minimum 35;

 • zajęcia realizowane będą w ustalony z PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych dzień tygodnia;

 • godziny zajęć powinny zostać dostosowane do potrzeb uczestników;

 • zajęcia odbywać się będą w lokalu Poznańskiego Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu. Centrum zapewnia lokal nieodpłatnie, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania regulaminu;

 • w zajęciach mogą uczestniczyć mieszkańcy Poznania;

 • w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez rodziców chęci przybycia na zajęcia wraz z dzieckiem, realizator zadania publicznego powinien zapewnić optymalne warunki uczestnictwa dla rodziców np. poprzez zapewnienie opieki lub pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Realizator powinien zadbać o budowanie przyjaznej, swobodnej atmosfery, w szczególności dla rodziców przybywających na zajęcia z dziećmi;

 • udział w zajęciach jest bezpłatny;

 • za rekrutację odpowiada realizator.
  2. Zapewnieniu wysokiej jakości merytorycznej zorganizowanych zajęć w zakresie określonym tematem zadania. Oferent powinien przedstawić w ofercie program seminariów.

Realizacja zadania: „Seminaria kompetencji wychowawczych” polegać będzie w szczególności na:

1.Zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu zajęć dla rodziców z zachowaniem następujących warunków:

-grupa uczestników zajęć powinna liczyć od 10 do 15 osób;

-liczba przeprowadzonych zajęć: minimum 30;

-zajęcia realizowane będą w ustalony z PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych dzień tygodnia;

-zakres tematyczny zajęć powinien obejmować wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców oraz relacji w rodzinie;

-wymienionych w pkt. II.4-9.
2. Zapewnieniu wysokiej jakości merytorycznej zorganizowanych seminariów w zakresie określonym tematem zadania. Oferent powinien przedstawić w ofercie program seminariów.

Realizacja zadania: „Utworzenie i prowadzenie grupy wsparcia dla rodziców” polegać będzie w szczególności na:
1.Utworzeniu i prowadzeniu grupy wsparcia dla rodziców lub alternatywnie z podziałem na grupę dla matek i grupę dla ojców z zachowaniem następujących warunków:

 • spotkania odbywać się będą w ustalony z PCŚ – Centrum Inicjatyw Rodzinnych dzień tygodnia;

 • godziny spotkań powinny zostać dostosowane do potrzeb uczestników;

 • spotkania odbywać się będą w lokalu Poznańskiego Centrum Świadczeń – Centrum Inicjatyw Rodzinnych, przy ul. Ratajczaka 44 w Poznaniu. Centrum zapewnia lokal nieodpłatnie, z zastrzeżeniem konieczności przestrzegania regulaminu;

 • uczestnikami grup mogą być mieszkańcy Poznania;
  -w przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez rodziców chęci przybycia na spotkanie wraz z dzieckiem, realizator zadania publicznego powinien zapewnić optymalne warunki uczestnictwa dla rodziców np. poprzez zapewnienie opieki lub pomoc w opiece nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Realizator powinien zadbać o budowanie przyjaznej, swobodnej atmosfery, w szczególności dla rodziców przybywających na zajęcia z dziećmi;
  -udział w grupie wsparcia jest bezpłatny;
  -za rekrutację odpowiada realizator.

 1. Zapewnieniu wysokiej jakości zorganizowanych spotkań. Oferent powinien przedstawić w ofercie program spotkań.
Reklama