Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej - czwarty konkurs

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 22.02.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Sportu i Turystyki
Łączny budżet 1,822 mln PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 494,1 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Zarząd Województwa Łódzkiego ogłosił czwarty otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej, które będą wykonane w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego w 2019 roku.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, realizowane poprzez:

Zadanie 1

Tytuł zadania: MŁODOŚĆ PEŁNA PASJI - BEZPŁATNE ZAJĘCIA SPORTOWO-REKREACYJNE ORAZ RYWALIZACJA UCZNIÓW I STUDENTÓW W ŁODZI

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 150 000,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji otwartych, bezpłatnych zajęć sportowo - rekreacyjnych oraz organizację rywalizacji w postaci zawodów sportowych i turniejów dla uczniów i studentów na terenie miasta Łodzi. Zawody sportowe i turnieje odbędą się jako podsumowanie cyklu przeprowadzonych zajęć sportowych w danej dyscyplinie sportowej. Realizacja zadania przewiduje organizację minimum siedmiuset pięćdziesięciu 45 -minutowych jednostek treningowych, w których uczestniczyć będzie co najmniej 300 osób z grup docelowych zadania.

Zadanie 2

Tytuł zadania: „STRAŻACKIE 9,98 KM – BIEG & ROWER” – organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla biegaczy i rowerzystów”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 30 800,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji i przeprowadzenia imprezy rekreacyjno-sportowej skierowanej do rowerzystów i biegaczy, mieszkańców subregionu południowego oraz gości z innych rejonów kraju. Zawody mają charakter otwarty i kierowane są do całych rodzin. Doświadczeni biegacze będą rywalizować na wyznaczonej trasie biegowej, a towarzyszący biegaczom członkowie rodzin, w tym dzieci, osoby starsze, przyjaciele będą korzystać z wyznaczonych tras rowerowych, przebiegających przez malownicze tereny leśne. Zawody zostaną przeprowadzone na terenie Nadleśnictwa Piotrków, na dystansie 9,98 km, który nawiązuje do numeru alarmowego 998.
Ponadto w ramach wydarzenia będą zorganizowane, krótkie panele edukacyjne dotyczące zasad bezpiecznego zachowania w lesie, szczególnie uwzględniając bezpieczeństwo pożarowe lasów oraz zasad udzielania pierwszej pomocy.

Zadanie 3

Tytuł zadania: Odkrywamy świat na sportowo

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 111 750,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji kilku wydarzeń dla 50 osobowych grup dzieci i młodzieży z subregionu wschodniego. W ramach zadania przewiduje się organizację:

  1. czterech wyjazdów o charakterze sportowo - rekreacyjnym: do Ceramilandii (jednodniowy), do Kleszczowa (jednodniowy), do Lnisna ( dwudniowy) oraz do Parku Trampolin Saltos w Łodzi (jednodniowy);
  2. dwóch seminariów prowadzonych przez mistrza sztuk walki taekwondo, przygotowujących uczestników do zawodów sportowych taekwondo.
    Każdy z uczestników otrzyma Certyfikat ukończenia seminarium;
  3. zawodów sportowych w taekwondo;
  4. egzaminu na wyższy stopień uczniowski zgodnie z regulaminem taekwondo.

Organizatorzy zapewniają dzieciom i młodzieży, biorącej udział w projekcie przede wszystkim profesjonalną opiekę wychowawczą/trenerską, medyczną oraz transport, wyżywienie, ubezpieczenie.

Realizator zadania musi być podmiotem posiadającym wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Zadanie 4

Tytuł zadania: Obóz sportowo-zdrowotny "FitMocni 2019"

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 95 955,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji 14 dniowego obozu sportowego w górach dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich, realizując inicjatywę sportowych wakacji. Podczas obozu uczestnicy pod okiem wykwalifikowanych instruktorów sportu zapoznają się z dyscyplinami sportowymi takimi jak: Judo, Jujitsu, elementy samoobrony, sporty biegowe, gry zespołowe (koszykówka, siatkówka, piłka nożna, badminton), pływanie, tenis stołowy. Uczestnicy poznają podstawowe przepisy w/w dyscyplin sportowych oraz podstawy ich sędziowania. Podczas dwutygodniowego obozu dzieci i młodzież będą uczestniczyć w codziennych treningach sportowych, zajęciach edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej, w konkursach, zawodach sportowych (olimpiada obozowa) oraz wycieczkach pieszych, rowerowych, krajoznawczych. Organizatorzy zapewniają dzieciom i młodzieży, biorącej udział w projekcie przede wszystkim profesjonalną opiekę wychowawczą/trenerską, medyczną oraz transport, wyżywienie, ubezpieczenie.

Realizator zadania musi być podmiotem posiadającym wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Zadanie 5

Tytuł zadania: „Integracja międzypokoleniowa - zdrowy styl życia rodzin"”

Kwota przeznaczona na realizację zadania 178 000,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji imprezy sportowo – rekreacyjnej dla rodzin, ze szczególnym akcentem na integrację międzypokoleniową. W ramach wydarzenia zostaną przeprowadzone gry i zabawy ruchowe, marsze Nordic Walking oraz warsztaty o tematyce prozdrowotnej. Jednocześnie uczestnicy projektu oprócz udziału w zawodach sportowych będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań min.: pomiaru ciśnienia, cukru, badania mammograficznego, wad postawy. Podczas zawodów zostaną przygotowane stoiska informacyjne szpitali wojewódzkich: Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii Traumatologii im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Pawła II w Bełchatowie i Wojewódzkiego Szpitala im. Mikołaja Kopernika
w Piotrkowie Trybunalskim, w celu zapoznania mieszkańców subregionu południowego z ich działalnością leczniczo-profilaktyczną. Organizatorzy zapewniają uczestnikom projektu transport, opiekę medyczną, wyżywienie, ubezpieczenie oraz kije do Nordic Walking i koszulki.

Zadanie 6

Tytuł zadania: Program Rodzinna Promocja Aktywności Fizycznej dla Zdrowia "Sportowa Rodzina"

Kwota przeznaczona na realizację zadania 189 000,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji wydarzenia sportowo – rekreacyjnego, w ramach którego zostanie przeprowadzona część praktyczna, obejmująca zajęcia i zawody sportowo – rekreacyjne oraz część teoretyczna, obejmująca wykłady w zakresie zdrowego żywienia, odpowiedniej aktywności fizycznej dostosowanej do wieku i poziomu wytrenowania. W części teoretycznej przewidywane jest także przeprowadzenie bezpłatnych badań takich jak pomiar ciśnienia tętniczego i pomiar cukru. Projekt zakłada udział rodzin wielopokoleniowych, które będą mogły rywalizować między sobą w różnych konkurencjach sportowych przygotowanych przez realizatora projektu. Organizatorzy zapewniają uczestnikom projektu transport, opiekę medyczną, wyżywienie, ubezpieczenie.

Zadanie 7

Tytuł zadania: "Łódź miastem Super Dzieciaków"

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 204 500,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji bezpłatnych zajęć sportowych głównie sztuk walki i samoobrony, jak również fitness/tańca oraz przeprowadzenia warsztatów: kreatywności, zdrowego żywienia, proekologicznych. W ramach projektu przewiduje się udział ok 500 dzieci z Łodzi. Dzieci będą ćwiczyć w grupach po 25 osób (ok 20 grup) po 24 godziny zajęć dla każdej grupy. Projekt zakończy się kilkudniowym wyjazdem sportowo-rekreacyjnym dla 160 wyróżniających się dzieci (8 osób z każdej grupy) do ośrodka sportowego. Organizatorzy zapewniają dzieciom, biorącym udział w projekcie przede wszystkim profesjonalną opiekę wychowawczą/trenerską, medyczną oraz transport, wyżywienie, ubezpieczenie.

Realizator zadania musi być podmiotem posiadającym wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Zadanie 8

Tytuł zadania: „Turniej bokserski upamiętniający znanego łódzkiego Olimpijczyka Józefa Pisarskiego”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 73 400,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji turnieju bokserskiego, upamiętniającego łódzkiego Olimpijczyka Józefa Pisarskiego. Projekt zakłada organizację dwudniowego turnieju, w którym weźmie udział ok 100 zawodników. Realizator projektu przygotowuje regulamin turnieju zgodnie z przepisami Polskiego Związku Bokserskiego. Organizator projektu zapewnia obsługę zawodów (techniczną, sędziowską, medyczną), nagrody regulaminowe (puchary, medale, itp.), ubezpieczenie, wyżywienie i inne działania niezbędne do prawidłowej realizacji zadania.

Zadanie 9

Tytuł zadania: „WprowadzaMY zmiany! Postaw na rozwój, sporty walki, edukację zdrowotną starszych i całkiem małych!”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 294 500,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji kilku wydarzeń sportowych, które pozwolą na rozwinięcie pasji i sprawności sportowej dzieci i młodzieży, włączenie rodziców do wspólnych zajęć jiu jitsu oraz nauki podstaw samoobrony. Projekt zakłada organizację:

  • dwóch cyklów kursów samoobrony powstałych na bazie Brazylijskiego Jiu-Jitsu oraz wszechstylowej walki wręcz dla różnych grup wiekowych - dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Dodatkowo w ramach organizowanych kursów będą przeprowadzone wykłady z zakresu bezpieczeństwa osobistego, zajęcia z psychologiem, edukacji żywieniowej, spotkania z trenerem personalnym,

  • trzech wydarzeń sportowych - Dnia Sportu, Dnia Ruchu oraz podsumowania projektu w grudniu, podczas których przewiduje się organizację koncertów muzycznych, pokazów różnych sztuk walki, seminariów tematycznych, omówienie i przedstawienie wyników z przeprowadzonych kursów, zaprezentowanie materiałów multimedialnych dotyczących realizowanego projektu, przeprowadzenie animacji dla dzieci,

  • obozu sportowo-wychowawczego dla beneficjentów projektu z rodzin o niskim statusie materialnym i podopiecznych MOPS - ok 20 dzieci.

Realizator zadania musi być podmiotem posiadającym wpis do rejestru Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych.

Zadanie 10

Tytuł zadania: „Sporty wodne - cykl sześciu imprez sportowych”

Kwota przeznaczona na realizację zadania: 494 100,00 zł

Opis zadania: realizacja projektu dotyczy organizacji sześciu jednodniowych rund realizowanych na terenie województwa łódzkiego. Trzy rundy to wyścigi skuterów wodnych w klasach do 110 KM, od 110 do 200 KM i powyżej 200 KM, które odbędą się na zbiornikach wodnych województwa łódzkiego oraz trzy rundy zawodów pływackich na trzech różnych pływalniach zlokalizowanych również w województwie łódzkim. Organizatory przygotowują odpowiednie regulaminy dla zawodów sportowych na podstawie obowiązujących przepisów, zapewniając uczestnikom wykwalifikowanych ratowników wodnych i medycznych oraz obsługę techniczną i sędziowską na wszystkich sześciu imprezach sportowych. W przypadku wyścigów skuterów wodnych organizator zapewnia możliwość wypożyczenia skuterów wodnych wraz z wyposażeniem niezbędnym do rywalizacji w poszczególnych klasach. W projekcie przewiduje się udział różnych grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy.

Reklama