Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 25.02.2019 23:59
Urząd Miasta Torunia - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Toruniu
Łączny budżet 1,136 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie w latach 2019-2021 zadania publicznego: prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Powierzenie realizacji w latach 2019-2021 zadania gminy obejmującego prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci.

Zadanie może mieć formę placówki:

1) opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych;

2) specjalistycznej;

3) pracy podwórkowej realizowanej poprzez działania animacyjne i socjoterapeutyczne.

Dokumentacja konkursowa

  1. ogłoszenie konkursowe
  2. wykaz błędów formalnych
  3. wzór karty oceny
  4. oświadczenie członka komisji konkursowej
  5. ramowy wzór umowy
  6. wzór oferty
  7. wykaz działań promocyjnych
  8. wzór sprawozdania
Reklama