Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży opartego na idei kształcenia poza szkołą

Reklama
Nabór od 04.02.2019 do 25.02.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 300 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 300 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Prezydent Miasta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Realizacja programu edukacyjno-wychowawczego dla dzieci i młodzieży opartego na idei kształcenia poza szkołą”.

Zadanie objęte konkursem polega na:

  1. Realizacji programu edukacyjno-wychowawczego dla minimum 750 dzieci i młodzieży z wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych w ramach 9 czterodniowych wyjazdów do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „DOJO - Stara Wieś” gmina Przedbórz.
    Terminy wyjazdów: 11-14.03.2019, 18-21.03.2019, 25-28.03.2019, 03-06.06.2019,
    30.09-09.10.2019, 04-07.11.2019, 18-21.11.2019, 25-28.11.2019, 02-05.12.2019.
  2. Organizacji i przeprowadzeniu zajęć warsztatowych ze szczególnym akcentem położonym na aktywność fizyczną (w tym między innymi: karate, joga, bule, frisbee, kręgle, przeciąganie liny) oraz zapewnieniu materiałów i sprzętu niezbędnych do realizacji zadania.
  3. Organizacji i przeprowadzeniu zajęć rekreacyjnych na świeżym powietrzu z wykorzystaniem terenu i infrastruktury w miejscu realizacji zadania.
  4. Organizacji i przeprowadzeniu zajęć warsztatowych sprzyjających działaniom twórczym oraz kreatywnemu rozwiązywaniu problemów w tym miedzy innymi z wykorzystaniem miejsca – zajęcia nawiązujące do elementów kultury japońskiej, zajęcia muzyczno-ruchowe, warsztaty fotograficzne, gry terenowe o różnej tematyce.

Warsztaty mają być dostosowane do wieku i potrzeb edukacyjnych uczestników.

Programem mogą być objęte wyłącznie placówki prowadzone przez Gminę Wrocław.

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego przekaże oferentowi liczbę uczestników wyjazdów z poszczególnych szkół. Za rekrutację dzieci odpowiada Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.

Uczestnicy wyjazdów powinni zostać podzieleni na grupy warsztatowe (od 4 do 6 grup w trakcie jednego wyjazdu).

Podczas jednego turnusu powinno odbyć minimum się 73 godziny zajęć warsztatowych (w tym sportowych, zajęć karate, zajęć rekreacyjnych oraz warsztatów twórczych). W trakcie dziewięciu wyjazdów oferent powinien przeprowadzić 657 godzin warsztatów.

Zajęcia mają być realizowane w przedziale godzinowym od godziny 15.00 do 21.00 w pierwszym dniu, od godziny 9.30 do godziny 22.00 w drugim i trzecim dniu, od godziny 09.30 do 12.15 w czwartym dniu z przerwą na posiłki i odpoczynek po zajęciach sportowych.

Instruktorom zajęć oferent powinien zapewnić materiały do prowadzenia zajęć oraz przeprowadzić szkolenia w zakresie właściwej realizacji zadania.

Każdy turnus rozpoczyna się wyjazdem z Wrocławia około godziny 07.00 z lokalizacji wyznaczonej przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, a kończy wyjazdem ze Starej Wsi około godziny 15.00 do Wrocławia.

Do zadań oferenta należy również:

  1. zapewnienie autokarów sprawnych pod względem technicznym wg obowiązujących norm, zapewniających bezpieczne warunki podróży, przygotowanych do trasy pod względem czystości i estetyki do transportu dzieci i opiekunów ze szkół do miejsca, w którym realizowane będą warsztaty – Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „DOJO - Stara Wieś” gmina Przedbórz i z powrotem
  2. zapewnienie prowiantu w czasie drogi powrotnej i obiadu w dniu wyjazdu.

Zadanie jest traktowane jako jedno przedsięwzięcie, które ma być prowadzone i nadzorowane przez jedną organizacje pozarządową.

Reklama