Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie 2019

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 22.02.2019 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 20 tys. PLN
Do 70% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
  1. Nazwa zadania publicznego: Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie.

  2. Cel: Rozwój edukacji na wszystkich poziomach kształcenia.

  3. Działania:

  • Organizacja przedsięwzięć edukacyjno - wychowawczych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodziców,
  • Organizacja przedsięwzięć angażujących młodzież w działalność społeczną,
  • Wspieranie procesów edukacyjnych dzieci i młodzieży szkolnej,
  • Opracowanie i realizacja programów edukacyjno - wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych,
  • Organizacja sesji, sympozjów, seminariów i konferencji naukowych, popularno - naukowych,
  • Wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji i periodyków, książek, czasopism poświęconych zagadnieniom naukowym, edukacyjnym także z wykorzystaniem innych technik zapisu niż druk, druków ulotnych, nagrań fonograficznych i audiowizualnych,
  • Realizacja różnorodnych inicjatyw o charakterze edukacyjnym środowiska akademickiego na rzecz mieszkańców miasta.

4. Beneficjenci:

· Przedszkola, szkoły, jednostki oświatowe.

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwa Generatora ofert: www.opole.engo.org.pl.

Potwierdzenie złożenia ofert należy dostarczyć do Centrum Dialogu Obywatelskiego, pok. 1 do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00.

Dodatkowo w dniu 14.02.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 7.30 – 17.30.

Reklama