Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - finansowanie wkładów własnych

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 22.02.2019 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu wkładów własnych.

Nazwa zadania publicznego: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ustawy.

Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie wkładu własnego.

Działania:

Zabezpieczenie dla organizacji pozarządowych wkładu własnego na realizację zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Beneficjenci:

· Organizacje pozarządowe działające w Opolu.

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwa Generatora ofert: www.opole.engo.org.pl

Potwierdzenie złożenia ofert należy dostarczyć do Centrum Dialogu Obywatelskiego, pok. 1 do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00.

Dodatkowo w dniu 14.02.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 7.30 – 17.30.

Reklama