Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Działalność na rzecz organizacji pozarządowych - finansowanie wkładów własnych

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 22.02.2019 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu wkładów własnych.

Nazwa zadania publicznego: Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy, w zakresie określonym w art.4 ust.1 pkt 1-32a ustawy.

Cel: Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie wkładu własnego.

Działania:

Zabezpieczenie dla organizacji pozarządowych wkładu własnego na realizację zadań finansowanych ze źródeł zewnętrznych.

Beneficjenci:

· Organizacje pozarządowe działające w Opolu.

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwa Generatora ofert: www.opole.engo.org.pl

Potwierdzenie złożenia ofert należy dostarczyć do Centrum Dialogu Obywatelskiego, pok. 1 do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00.

Dodatkowo w dniu 14.02.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 7.30 – 17.30.

Reklama