Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Turystyka i krajoznawstwo

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 22.02.2019 14:00
Urząd Miasta Opola
Łączny budżet 30 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 3 tys. do 16 tys. PLN
Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2019 roku realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Nazwa zadania publicznego: Turystyka i krajoznawstwo.

Cel: Propagowanie krajoznawstwa i prozdrowotnego stylu życia.

Działania:

1. Organizacja wydarzeń turystyczno – rekreacyjnych.

2. Organizacja imprez krajoznawczych.

3. Uatrakcyjnienie oferty turystycznej miasta Opola.

Oferty należy składać tylko i wyłącznie za pośrednictwa Generatora ofert: www.opole.engo.org.pl

Potwierdzenie złożenia ofert należy dostarczyć do Centrum Dialogu Obywatelskiego, pok. 1 do dnia 22 lutego 2019 r., do godz. 14:00.

Dodatkowo w dniu 14.02.2019 r. w siedzibie Centrum Dialogu Obywatelskiego pełniony będzie dyżur konsultacyjny w godzinach od 7.30 – 17.30.

Reklama