Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Śląskie Lokalnie 2018-2019 edycja II

Reklama
Nabór od 01.02.2019 do 24.02.2019 23:59
Instytut Pracy i Edukacji, Instytut Wyszehradzki
INFO linia Infolinia dla liderów organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, gminnych centrów organizacji pozarządowych: ​tel. 579-650-968 Czynna od poniedziałku do piątku od 10.00 - 16.00.
Łączny budżet 250 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 500 do 5 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Zdobądź dotację na mikroprojekt lub na rozwój swojej organizacji - od 500 do 5000 zł. W ramach projektu Instytut Pracy i Edukacji wraz z partnerem - Instytutem Wyszehradzkim, jako Operatorzy - zorganizują konkurs mikrograntów o nazwie “Śląskie Lokalnie 2018-2019”. Celem projektu jest rozwój młodych organizacji oraz grup nieformalnych z terenu województwa śląskiego poprzez zorganizowanie konkursu grantowego, w ramach którego będą mogły pozyskać środki na realizację tych celów.

Kto może wziąć udział w konkursie?

1. Młode organizacje pozarządowe, czyli organizacje, które zostały wpisane do KRS (lub innego, właściwego rejestru lub ewidencji) nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację, w tym również podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Koła Gospodyń Wiejskich. Ponadto roczny budżet takiej organizacji nie może przekraczać 25 tys. zł

2. Obywatelskie grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, a nie posiadające osobowości prawnej.

​3. Samopomocowe grupy nieformalne, czyli grupy składające się z nie mniej niż trzech pełnoletnich osób, których aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie chorób, problemów natury psychicznej albo socjalnej, które dotyczą ich bezpośrednio albo ich bliskich.

Na co można przeznaczyć dotację?

Wszystkie projekty, który otrzymają dofinansowanie będą zmierzać do osiągnięcia celu głównego i celów szczegółowych “Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020: tj. Cel główny: zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Cele szczegółowe: 1. Zwiększenie ilości inicjatyw oddolnych 2. Wzrost liczby obywateli angażujących się w działania organizacji pozarządowych i inicjatyw lokalnych 3. Wzrost partycypacji obywateli w sprawach publicznych 4. Wzmocnienie potencjału III Sektora.​

Do kiedy trwa nabór?

Wnioski o przyznanie dotacji można składać za pośrednictwem platformy witkac.pl do 24 lutego 2019 r.

Po szczegóły konkursu zapraszamy na www.fioslaskie.com

Reklama