Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

VIII edycja konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”

Reklama
Nabór od 31.01.2019 do 15.03.2019 23:59
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia (CPRDiP)
Robert Śmigielski, + 48 22 295 00 44, smigielski@cprdip.pl
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza VIII edycję konkursu „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”. Wspieramy i dofinansowujemy projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Program kierujemy do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat. Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków złożonych przez wnioskodawców, zapewniających realizację przedsięwzięć z zakresu polsko-rosyjskiej wymiany młodzieży lub studentów, w szczególności uwzględniających następujące zadania:

1) rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;

2) budowanie dialogu międzykulturowego pomiędzy młodzieżą z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej;

3) budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej;

4) wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń;

5) nauczanie o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów;

6) utrzymanie trwałych kontaktów pomiędzy uczestnikami wymiany młodzieży.

Informacje dotyczące konkursu znajdziecie Państwo tutaj: http://www.cprdip.pl/konkursy,wymiana_mlodziezy,edycja_2019_zglos_sie.html

Pliki do pobrania

Reklama