Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej pt. prowadzenie wypożyczalni rowerów cargo

Reklama
Nabór od 31.01.2019 do 20.02.2019 15:30
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 40 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej pt. prowadzenie wypożyczalni rowerów cargo”.

I. Rodzaj zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej.

Realizacja zadania polega na prowadzeniu społecznej wypożyczalni rowerów cargo,w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublin M-114 Lublin Przyjazny Rowerzystom, wraz z zakupem 3 rowerów elektrycznych. W ramach zadania wybrany oferent jest zobowiązany m.in. do:
1. Zakupu i ubezpieczenia od kradzieży i nieszczęśliwych wypadków:
1) dwóch elektrycznych trójkołowych rowerów cargo, przystosowanych do przewozu 4 dzieci o udźwigu 100 kg.
2) roweru elektrycznego.
2. Przygotowania i prowadzenia systemu wypożyczalni rowerów cargo składającego się z co najmniej z:
1) 2 elektrycznych rowerów cargo trójkołowych,
2) 1 roweru elektrycznego,
3) 1 roweru cargo będącego w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego,
4) 1 roweru elektrycznego cargo będącego w posiadaniu Urzędu Miasta Lublin.

 1. Współpracy z Miejską Biblioteka Publiczną im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie w zakresie prowadzenia wypożyczalni.
  4. Prowadzenia strony internetowej społecznej wypożyczalni rowerów cargo.
  5. Przygotowania i wdrożenia systemu kontroli stanu technicznego rowerów wraz
  z bieżącymi naprawami, gwarantującego szybkie usunięcie usterek.
  6. Prowadzenia wypożyczalni w okresie od 1 marca do 30 listopada. Ewentualne zmiany terminu są możliwe po uzyskaniu zgody Urzędu Miasta Lublin.
  7. Lokalizacji wypożyczalni w 4 filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego:
  a) filia nr 37, ul. Bazylianówka 85,
  b) filia nr 35, ul. Bursztynowa 20,
  c) filia nr 2, ul. Peowiaków 2,
  d) filia nr 32, ul. Szaserów 13-15.
Reklama