Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prowadzenie poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień

Reklama
Nabór od 31.01.2019 do 26.03.2019 16:00
Urząd Miasta Oleśnica - Wydział Działalności Gospodarczej i Porządku Publicznego
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Rodzina
Burmistrz Miasta Oleśnicy ogłosił konkurs na realizację w roku 2019 zadania publicznego pn. Prowadzenie poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

  • poradnia rodzinna musi być zlokalizowana na terenie miasta Oleśnicy;

· adresatami zadania będą mieszkańcy miasta Oleśnicy;

· posiadanie kompetentnej i doświadczonej kadry;

· dostosowanie oferty pomocy do zróżnicowanych potrzeb beneficjentów;

· współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej właściwymi pod względem zamieszkania,

· umieszczanie materiałów promujących Gminę Miasto Oleśnica na materiałach informacyjnych wydawanych przez oferenta, z informacją o dofinansowaniu zadania zgodnie z treścią: „Zadanie pn.:… zostało dofinansowane ze środków Gminy Miasto Oleśnica lub umieszczenia herbu/logo Miasta.

Reklama