Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektakli prezentowanych w szkołach

Reklama
Nabór od 29.01.2019 do 22.02.2019 15:00
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
Łączny budżet nieznany
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 30 tys. do 120 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury do udziału w Konkursie im. Jana Dormana. Ideą konkursu jest z jednej strony wspieranie szkoły poprzez kształtowanie bogatej i różnorodnej oferty spektakli przygotowanych z myślą o wieku i potrzebach uczniów oraz specyficznych szkolnych warunkach, z drugiej zaś – wspieranie mobilności teatrów i otwieranie ich na wyzwania bezpośredniego kontaktu z widzem poza murami ich instytucji.

Konkurs im. Jana Dormana na produkcję spektakli prezentowanych w szkołach wynika z potrzeby podniesienia jakości artystycznej przedstawień pokazywanych w placówkach oświatowych.

Konkurs im. Jana Dormana organizowany jest przez Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

O wsparcie finansowe w ramach Konkursu mogą ubiegać się:

1) samorządowe instytucje kultury,

2) organizacje pozarządowe.

W ramach Konkursu można ubiegać się o wsparcie finansowe na realizację projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadania artystyczno-edukacyjnego, na które składają się:

a) produkcja oraz eksploatacja spektaklu dla dzieci/młodzieży w wieku 10-15 lat, który będzie prezentowany w szkołach oraz zostanie przygotowany z uwzględnieniem specyficznych warunków przestrzennych i organizacyjnych placówek oświatowych;

b) działania edukacyjne dla dzieci/młodzieży i/lub grona pedagogicznego nawiązujące do treści i formy spektaklu.

Warunkiem ubiegania się o udział w Konkursie jest: złożenie prawidłowo wypełnionego wniosku w wersji elektronicznej do godziny 15:00 dnia22lutego 2019roku na adres konkurs.dorman@instytut-teatralny.pl oraz nadesłanie wydruku wniosku wraz z załącznikami w wersji papierowej do dnia 22 lutego2019roku(decyduje data stempla pocztowego) na adres: Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, ul. Jazdów 1, 00-467 Warszawa z dopiskiem: Konkurs im. Jana Dorman.

Reklama