Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej pt. Loverowy Lublin

Reklama
Nabór od 28.01.2019 do 20.02.2019 15:30
Gmina Lublin - Biuro Partycypacji Społecznej
Łączny budżet 75 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Dotacje do 75 tys. PLN
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej pt. Loverowy Lublin”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.

I. Rodzaj zadania publicznego: działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych: realizacja miejskiej polityki rowerowej i pieszej.

Zleceniobiorca przygotowując ofertę powinien uwzględnić przeprowadzenie m.in. wydarzenia zachęcającego do aktywnego docierania do szkoły rowerem. W ramach zadania należy przeprowadzić kampanię zachęcającą do aktywnego docierania do szkoły rowerem, trwającą min. 20 dni roboczych, obejmującą min. 20 szkół i min. 5 tys. uczniów i uczennic. W ramach kampanii należy przewiedzieć zajęcia edukacyjne w zakresie budowania umiejętności poruszania się rowerem.

Reklama