Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Prezentacja twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi

Reklama
Nabór od 24.01.2019 do 14.02.2019 15:00
Urząd Miasta Łodzi - Biuro Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
Łączny budżet 220 tys. PLN
Do 100% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przedsięwzięcia naukowego mającego na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi oraz integrującego środowisko akademickie.

Realizacja zadania będzie polegała na zorganizowaniu i przeprowadzenie w Łodzi:

  1. w roku 2019 jednej imprezy naukowej mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi.
    Termin realizacji: nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2019 r. do dnia 15 listopada 2019 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2019 r. – do 110.000,00 złotych;
  2. w roku 2020 jednej imprezy mającej przede wszystkim na celu prezentację twórczej roli nauki w rozwoju gospodarczym i kulturalnym Łodzi, uświadamianie społeczeństwu tej roli, popularyzację i prezentację osiągnięć naukowych oraz artystycznych łódzkich uczelni, zachęcenie młodzieży do zdobywania i pogłębiania wiedzy, a także integrowanie środowiska akademickiego Łodzi.
    Termin realizacji: nie wcześniej niż od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 15 listopada 2020 r.
    Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2020 r. – do 110.000,00 złotych.
Reklama