Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej

Reklama
Nabór od 24.01.2019 do 13.02.2019 15:30
Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
Informacji w sprawie otwartego konkursu ofert udziela Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego, Oddział Kultury Fizycznej i Turystyki tel. 41 341 69 19;  41 341 69 50.
Łączny budżet 2,4 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci, Młodzież
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie lub wsparcie zadań z zakresu kultury fizycznej.

Celem konkursu ofert jest powierzenie lub wsparcie zadań publicznych województwa w 2019 roku pn.:

 1. Szkolenie kadry wojewódzkiej młodzików /zadanie obejmuje realizację programu Ministra Sportu i Turystyki, szkolenia ponadklubowego dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo z Województwa Świętokrzyskiego w ramach kadry wojewódzkiej młodzików/ - 177.000,00 zł,

 2. Organizacja szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży na poziomie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym w oparciu o system sportu młodzieżowego przy uwzględnieniu kryterium osiąganych wyników w ogólnopolskim systemie współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży – 371.100,00 zł.

 3. Przygotowanie i przeprowadzenie finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych – 800.000,00 zł.,

Kompleksowa realizacja zadania polegająca na całościowym przygotowaniu i przeprowadzeniu finałów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w oparciu o zasady ogólne i regulaminy systemu Sportu Młodzieżowego dla dyscyplin: badminton, boks kobiet i mężczyzn, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, gimnastyka trampolina, judo kobiet i mężczyzn, piłka ręczna kobiet i mężczyzn, piłka siatkowa kobiet i mężczyzn, szachy, szermierka, taekwondo olimpijskie, tenis stołowy, tenis, zapasy klasyczne, zapasy wolne kobiet, zapasy wolne mężczyzn.

Organizacja uroczystości otwarcia i zamknięcia finałów, promocja, oprawa plastyczna i artystyczna, zapewnienie jednolitego ubioru dla reprezentacji Województwa Świętokrzyskiego oraz inne działania niezbędne do sprawnej realizacji zadania.

Zadanie nie może zakładać pobierania środków pieniężnych od adresatów zadania publicznego.

Podmiot, któremu przyznano dotację ma możliwość negocjacji harmonogramu i/lub kosztorysu zadania przed zawarciem umowy.

 1. Organizacja zawodów półfinałowych i finałowych Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w relacji szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie udziału mistrzów województwa w ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej – 170.000,00 zł,

 2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim, małomiasteczkowym na poziomie województwa oraz udział reprezentantów w imprezach ogólnopolskich (nie dotyczy Programu Świętokrzyska Akademia Sportu) – 230.000,00 zł,

 3. Upowszechnianie sportu wśród osób niepełnosprawnych, organizacja zawodów wojewódzkich oraz udział reprezentantów w zawodach ogólnopolskich i międzynarodowych – 60.000,00 zł,

 4. Organizacja i podsumowanie wojewódzkiego Turnieju Miast i Gmin Województwa Świętokrzyskiego – 2.500,00 zł,

 5. Organizacja wojewódzkich zawodów, konkursów w obszarze ratownictwa wodnego oraz udział w zawodach ogólnopolskich – 7.000,00 zł,

 6. Realizacja programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 200.000,00 zł,

 7. Organizacja Świętokrzyskiej Mini Olimpiady dla uczniów szkół podstawowych -37.000,00 zł,

 8. Dofinansowanie działań polegających na upowszechnianiu aktywności fizycznej i promowaniu sportu wśród seniorów/osób starszych – 30.000,00 zł,

 9. Dofinansowanie działalności sportu akademickiego – 15.000,00 zł,

 10. Organizacja imprez sportowych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej oraz udział w imprezach dużej rangi – 300.400,00 zł,

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert i podać nazwę zadania”_w Kancelarii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, _budynek C2, pok. 13 i 14 w godzinach 7.30-15.30 lub w Sekretariacie Departamentu Promocji, Edukacji,Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego ul. Paderewskiego 34 A, 25-502 Kielce lub pocztą (decyduje data wpływu oferty).

Termin składania ofert upływa w dniu 13 lutego 2019 roku.

Reklama