Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Realizacja w formie wspierania zadań publicznych w dziedzinie edukacji

Reklama
Nabór od 22.01.2019 do 04.03.2019 15:29
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu - Departament Edukacji i Nauki
Łączny budżet 400 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 400 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2019.

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji, określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Tytuł zadania publicznego

  1. Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego.

  2. Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski wśród dzieci i młodzieży.

  3. Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury.

  4. Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, z uwzględnieniem roli lidera grupy.

  5. Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe.

  6. Wspieranie działań związanych z rozwijaniem talentów, pasji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.

Reklama