Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs dotacyjny FWPN w obszarze "Edukacja"

Reklama
Nabór od 18.01.2019 do 28.02.2019 23:59
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej
Łączny budżet nieznany
Do 50% dofinansowania
Dotacje do 80 tys. PLN
Do 28 lutego 2019 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyjmuje wnioski na projekty w ramach konkursu dotacyjnego w priorytecie „Edukacja”.

Konkurs w priorytecie Edukacja na projekty powyżej 30.000 PLN / 7.000 euro

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN) wspiera finansowo projekty realizowane w ramach współpracy pomiędzy polskimi i niemieckimi instytucjami / organizacjami oraz uczestniczy merytorycznie lub organizacyjnie w wybranych przedsięwzięciach.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne, szczególnie dotyczące wydarzeń rocznicowych przypadających w roku 2019, m.in. 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicy upadku komunizmu); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

Zasady finansowania projektu:

· Wnioski o dotację powyżej 30 000 zł/ 7 000 € w priorytecie „edukacja” mogą być składane wyłącznie w ramach konkursu.

· Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł /18 800 €.

· Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się projekty polsko-niemieckie: podnoszące jakość dwu- lub wielostronnych relacji poprzez pogłębienie wiedzy na wybrane tematy (w tym specjalistyczne i historyczne, szczególnie dotyczące wydarzeń rocznicowych przypadających w roku 2019, m.in. 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej, 30. rocznicy upadku komunizmu); podnoszące kompetencje językowe i wiedzę o kraju sąsiada; służące doskonaleniu zawodowemu i specjalistycznemu; dotyczące edukacji kulturalnej, projekty inkluzyjne.

Harmonogram konkursu:

· Termin składania wniosków: od 1 grudnia 2018 do 28 lutego 2019

· Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2019

· Termin realizacji projektów: od 1 maja 2019 do 30 listopada 2019

Zasady finansowania projektu:

· Wnioski o dotację powyżej 30 000 zł/ 7 000 € w priorytecie „edukacja” mogą być składane wyłącznie w ramach konkursu.

· Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 80 000 zł /18 800 €.

· Wnioskowane dofinansowanie może stanowić maksymalnie 50% kosztów całkowitych projektu.

Kryteria oceny projektów:

Formalne kryteria oceny projektów w ramach konkursu odpowiadają formalnych kryteriom składania wniosków do FWPN.

Kryteria oceny merytorycznej:

· wpływ projektu na podnoszenie jakości relacji polsko-niemieckich

· wypełnianie deficytów w relacjach polsko-niemieckich

· skuteczność i trwałość

· popularyzacja wiedzy o kraju sąsiada skoncentrowanej na ważnych wybranych tematach

· zgodność z nowoczesnymi standardami edukacyjnymi

· możliwość ponownego wykorzystania wyników, poszerzenia grupy docelowej;

· w przypadku projektów związanych z nauczaniem języka polskiego /i lub niemieckiego: czy projekt pobudza zainteresowanie nauką języka polskiego i/lub języka niemieckiego i popularyzuje język polski i / lub język niemiecki dzięki zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych metod nauczania? Czy projekt ma wpływ na opracowanie metod i programów nauczania języków polskiego i / lub niemieckiego jako obcego oraz pomocy dydaktycznych?

· w przypadku projektów historycznych: czy projekt porusza tematy historyczne dotychczas niedostatecznie obecne w działaniach edukacyjnych, czy dociera do grup dotychczas pomijanych?

· wspieranie dokształcania grup zawodowych ze zbliżonych branż lub współpracy między instytucjami o podobnym profilu działalności i budowania ich kompetencji

· umożliwianie wymiany wiedzy i doświadczeń

· umożliwianie poznania i transferu innowacyjnych rozwiązań modelowych, ułatwianie integracji grup zawodowych na rynku pracy w drugim kraju.

Reklama