Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Konkurs ofert w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”

Reklama
Nabór od 21.01.2019 do 12.02.2019 23:59
Zarząd Województwa Mazowieckiego
Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:• Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;• Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;• Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;• Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. (22) 59 79 244, kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.
Łączny budżet 2,7 mln PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 40 tys. PLN
Dorośli, Dzieci, Młodzież, Mniejszości narodowe, Organizacje pozarządowe, Seniorzy, Wolontariusze
Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 72/16/19 z dnia 15 stycznia 2019 r. ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację w 2019 r. zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego”.

Termin składania ofert wyznacza się od 21 stycznia 2019 r. do 12 lutego 2019 r. Termin ten dotyczy złożenia oferty poprzez generator ofert.

Sposób składania ofert:
Oferty należy składać poprzez generator ofert konkursowych w serwisie Witkac.pl, dostępny na stronie www.konkursyngo.mazovia.pl.
Procedura uzyskania dostępu do generatora, przygotowania i złożenia oferty opisana została w instrukcji: https://www.witkac.pl/content/instrukcje/Instrukcja_tworzenia_konta_02_2018.pdf.
Po złożeniu oferty w generatorze ofert konkursowych niezbędne jest wydrukowanie potwierdzenia złożenia oferty, a następnie jego złożenie w sposób określony w ogłoszeniu konkursowym.

Najważniejsze terminy:
Składanie ofert: od 21 stycznia do 12 lutego 2019 r.
Złożenie potwierdzenia złożenia oferty: do 14 lutego 2019 r.
Wyniki oceny formalnej: od 1 do 6 kwietnia 2019 r.
Rozstrzygnięcie konkursu: do 14 maja 2019 r.
Zadania mogą być realizowane w terminie: od 14 maja 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Oferent może złożyć nie więcej niż 2 oferty w konkursie. Maksymalna kwota dofinansowania dla jednej oferty wynosi 40 000,00 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

Przed przystąpieniem do konkursu należy zapoznać się z „Zasadami przyznawania i rozliczania dotacji z budżetu Województwa przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa art. 3. ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, które odnajdą Państwo na stronie: www.dialog.mazovia.pl w zakładce „Konkursy ofert”, podzakładka „Zasady przyznawania dotacji”.

Dodatkowych Informacji udzielają pracownicy Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej:
• Agata Kowalska, tel. (22) 59 79 509, starszy specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Aleksandra Gołaszewska, tel. (22) 59 79 518, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Monika Kisiel, tel. (22) 59 79 220, specjalista w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Kinga Piłat, tel. (22) 59 79 523, podinspektor w Wydziale ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej;
• Kamila Kowalikowska-Stefens, tel. (22) 59 79 244, kierownik Wydziału ds. Tworzenia Przestrzeni Kulturowej i Turystycznej.

Źródło: Informacja własna organizatora
Reklama