Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Reklama
Nabór od 17.01.2019 do 08.03.2019 23:59
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Kontakt w sprawie konkursu: Małgorzata Szniak, + 48 22 295 00 40, szniak@cprdip.pl
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VIII edycję Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich.

Chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz. Nie narzucamy natomiast, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia i w jakiej formie mają być realizowane. Czekamy na ciekawe, wartościowe inicjatywy i zapraszamy do udziału w Otwartym Konkursie.

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne, udział w kursach językowych, jak również projekty wydawnicze i wymiana młodzieży.

Adresatami Otwartego Konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prywatne.

Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o których mowa w § 11 ust.3 pkt. 1-5 Regulaminu VIII Otwartego Konkursu, sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod następującym adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl.

Wnioski można składać do 8 marca 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Reklama