Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Od 20 lat portal ngo.pl bezpłatnie pomaga organizacjom pozarządowym. Pomóż nam pomagać dalej. Wspieraj NGO w PL

Przedsięwzięcia podejmowane na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich

Reklama
Nabór od 17.01.2019 do 08.03.2019 23:59
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia
Kontakt w sprawie konkursu: Małgorzata Szniak, + 48 22 295 00 40, szniak@cprdip.pl
Łączny budżet nieznany
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło VIII edycję Otwartego Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich.

Chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz. Nie narzucamy natomiast, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia i w jakiej formie mają być realizowane. Czekamy na ciekawe, wartościowe inicjatywy i zapraszamy do udziału w Otwartym Konkursie.

Nie będą uznane za zgodne z celami konkursu przedsięwzięcia w zakresie podjęcia nauki, wyjazdy turystyczne, projekty komercyjne, udział w kursach językowych, jak również projekty wydawnicze i wymiana młodzieży.

Adresatami Otwartego Konkursu są m.in. instytucje publiczne, akademickie, edukacyjne, organizacje pozarządowe, fundacje i samorządy. O dofinansowanie mogą się też ubiegać osoby prywatne.

Wniosek oraz dokumenty stanowiące załączniki do wniosku o których mowa w § 11 ust.3 pkt. 1-5 Regulaminu VIII Otwartego Konkursu, sporządza się za pomocą generatora wniosków dostępnego pod następującym adresem: http://otwartykonkurs.cprdip.pl.

Wnioski można składać do 8 marca 2019 r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia.

Reklama