Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych w dzielnicy Praga-Północ

Reklama
Nabór od 17.01.2019 do 08.02.2019 16:00
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnica Praga-Północ
Łączny budżet 43,4 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje do 43,4 tys. PLN
Rodzina
Zarząd Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Opis konkursu:

 • zadanie musi uwzględniać pozyskiwanie artykułów żywnościowych i rzeczowych, zapewnienie odpowiedniego transportu, w tym dostosowanego do przewozu żywności,
 • w przypadku pozyskania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych konieczne jest zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania, a w przypadku braku takich warunków konieczne jest wydanie artykułów w dniu pozyskania,
 • magazyn żywności powinien być prowadzony zgodnie z zasadami higieny żywności,
 • niezwłoczne dystrybuowanie żywności o krótkim terminie ważności,
 • prowadzenie wydawania artykułów co najmniej 2 razy w tygodniu w wymiarze 4 godzin dziennie oraz na prośbę Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Praga-Północ w przypadku wystąpienia sytuacji wyjątkowych,
 • przekazywanie artykułów żywnościowych i rzeczowych mieszkańcom na podstawie okazanego skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ
  m.st. Warszawy,
 • udzielanie jednorazowej pomocy bez skierowania z Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy z jednoczesnym obowiązkiem informowania Ośrodka, o każdym takim przypadku,
 • współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w zakresie informowania o posiadanych artykułach i zrealizowanych skierowaniach,
  a także w sprawie bieżącej weryfikacji potrzeb odbiorców,
 • prowadzenie ewidencji odbiorców, skali udzielonej pomocy każdemu odbiorcy oraz ewidencji przekazanych artykułów,
 • dystrybucja musi obejmować mieszkańców m.st. Warszawy, a w szczególności mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy,
 • lokal na terenie Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy (własny lub potwierdzony umową np. przyrzeczenia, najmu/użyczenia), umożliwiający prawidłową realizację zadania.
Reklama