Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Realizacja zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

Reklama
Nabór od 15.01.2019 do 04.02.2019 15:30
Urząd Miasta Zielona Góra
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Bezdomni, Mężczyźni
Prezydent Miasta Zielona Góra ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zielona Góra w 2019 roku z zakresu pomocy społecznej.

Rodzaj i formy zadania

Działalność wspomagająca finansowo organizację pozarządową w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 6 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, polegająca na wsparciu: przygotowania schroniska aktywizującego bezdomnych mężczyzn.

Reklama