Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Jak zapewnić niezależne finansowanie Twojej fundacji, stowarzyszeniu? Kurs online i poradnik PDF czeka na Ciebie. Kup pakiet o fundraisingu w NGO

Reklama
Nabór od 15.01.2019 do 15.02.2019 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
prak_fref@dpjw.org
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Zachować pamięć 2019 – program dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

W 2019 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ponownie dofinansowuje polsko-niemieckie oraz trójstronne spotkania młodzieży. Zarówno szkolne, jaki i pozaszkolne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego mogą zostać dofinansowane. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 lutego.

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej, któ­rej 80. rocznica wybuchu przypada w 2019 rokuczęsto jest tematem polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz piąty oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

Uczenie się z historii

Chcemy umożliwić większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru, zachęcając jednocześnie do skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów.

Związek z teraźniejszością

Ważne dla nas jest, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz zajęli się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

Podczas projektu młodzi ludzie powinni podjąć problematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń, poszukiwać odniesienia do nich w swoim życiu i przedyskutować możliwości reagowania na takiego rodzaju problemy społeczne. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników projektów.

Składanie wniosku oraz dofinansowanie

Wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych. Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wyższe wsparcie finansowe projektów. Projekty, które w ocenie jury spełniają kryteria pro­gramu „Zachować pamięć”, otrzymają dotację w wy­sokości maksymalnych stawek ryczałtowych, wynika­jących z Wytycznych PNWM, do kosztów programu, podróży oraz pośredników językowych.

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2019 roku, należy złożyć do 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje, kryteria programu dotacji oraz wskazówki dotyczące składania wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej PNWM.

Źródło: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Reklama