Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Poradnik PDF o sprawozdaniu finansowym za rok 2023 Wiarygodne i aktualne źródło informacji. Sprawdź >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.
Reklama
Nabór od 15.01.2019 do 15.02.2019 23:59
Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży
prak_fref@dpjw.org
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Zachować pamięć 2019 – program dotacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

W 2019 roku Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży ponownie dofinansowuje polsko-niemieckie oraz trójstronne spotkania młodzieży. Zarówno szkolne, jaki i pozaszkolne projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego mogą zostać dofinansowane. Wnioski o dofinansowanie można składać do 15 lutego.

Trudna historia relacji między Polską a Niemcami, a w szczególności historia II wojny światowej, któ­rej 80. rocznica wybuchu przypada w 2019 rokuczęsto jest tematem polsko-niemieckich spotkań młodzieży. Wspólne poznawanie i badanie przeszłości może, a nawet powinno być podstawą do rozważań o teraźniejszości i przyszłości. Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) już po raz piąty oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

Uczenie się z historii

Chcemy umożliwić większej ilości młodzieży z Polski, Niemiec i ewentualnie kraju trzeciego wspólne odwiedzenie miejsc pamięci hitlerowskiego terroru, zachęcając jednocześnie do skorzystania z oferty pedagogicznej tego miejsca lub położonych w pobliżu placówek edukacyjnych.

Dotowane spotkania mają na celu umożliwienie młodzieży uczenia się z historii na rzecz wspólnej europejskiej przyszłości. Rozumiane są więc także jako wkład we wzajemne poznawanie się i porozumienie narodów.

Związek z teraźniejszością

Ważne dla nas jest, aby w czasie spotkania młodzi ludzie poznali historię miejsca pamięci oraz zajęli się zagadnieniem przyczyn i społecznego kontekstu zbrodni nazistowskich.

Podczas projektu młodzi ludzie powinni podjąć problematykę ksenofobii, wykluczenia, przemocy czy uprzedzeń, poszukiwać odniesienia do nich w swoim życiu i przedyskutować możliwości reagowania na takiego rodzaju problemy społeczne. Chcemy w ten sposób przyczynić się do rozwoju odwagi cywilnej i dojrzałości obywatelskiej uczestników projektów.

Składanie wniosku oraz dofinansowanie

Wizyty grup młodzieży w miejscach pamięci wymagają szczególnego przygotowania i niejednokrotnie profesjonalnego wsparcia przez pedagogów pracujących w danych miejscach pamięci lub pobliskich placówkach edukacyjnych. Program dotacji PNWM ma pomóc sprostać tym wymaganiom poprzez wyższe wsparcie finansowe projektów. Projekty, które w ocenie jury spełniają kryteria pro­gramu „Zachować pamięć”, otrzymają dotację w wy­sokości maksymalnych stawek ryczałtowych, wynika­jących z Wytycznych PNWM, do kosztów programu, podróży oraz pośredników językowych.

Wnioski o dofinansowanie projektów, które odbędą się w 2019 roku, należy złożyć do 15 lutego 2019 roku.

Szczegółowe informacje, kryteria programu dotacji oraz wskazówki dotyczące składania wniosku znajdą Państwo na stronie internetowej PNWM.

Źródło: Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży

Reklama