Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego

Reklama
Nabór od 14.01.2019 do 05.02.2019 12:00
Urząd Miejski Wrocławia - Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 80 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 80 tys. PLN
Rodzina
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Organizowanie i prowadzenie punktów poradnictwa rodzinnego na terenie wrocławskich osiedli Maślice, Brochów, Oporów, Borek.

Formy realizacji zadania:

  1. poradnictwo psychologiczne - prowadzenie przez psychologa konsultacji oraz udzielanie wsparcia psychologicznego w formie indywidualnej oraz grupowej (grupy wsparcia, psychoedukacja, treningi/warsztaty), a także parom i rodzinom
  2. poradnictwo pedagogiczne - prowadzenie przez pedagoga konsultacji w formie indywidualnej , oraz grupowej (grupy wsparcia, psychoedukacja, treningi/warsztaty), a także parom i rodzinom w zakresie m.in. właściwych oddziaływań wychowawczych, komunikacji, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z problemami wychowawczymi itp.;
  3. konsultacje doradcy rodzinnego;
  4. wsparcie specjalistyczne innego typu, w tym mediacje oraz inne formy wsparcia niewymienione powyżej, jeśli realizatorzy zadania posiadają kwalifikacje niezbędne do jego udzielenia;
  5. poradnictwo prawne tylko w zakresie uzupełniającym pozostałe formy wsparcia i pomocy, przy założeniu, że będzie ono świadczone w formie wolontariatu;
  6. udzielanie informacji nt. innych instytucji/placówek/organizacji świadczących pomoc i udzielających wsparcia i w razie potrzeby kierowanie do nich beneficjentów;
  7. opracowywanie materiałów edukacyjnych dla beneficjentów.

i inne uzasadnione przez Oferenta, a wynikające z potrzeb beneficjentów.

Reklama