Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

2 mln zł na pomoc konsumentom

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 01.02.2019 10:00
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Łączny budżet 2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Konsumenci
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego w latach 2019-2020 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

Celem tego konkursu jest wybór projektu dotyczącego ochrony konsumentów, który będzie uzupełniał, wspierał i wzmacniał istniejący system ochrony konsumentów. Zadanie łączy elementy poradnictwa i pomocy konsumentom, działań informacyjno‑edukacyjnych oraz prewencyjnych.

Ogólny opis zadania

Zadanie polega na utworzeniu sieci regionalnych ośrodków konsumenckich, których zadaniem będzie:

· identyfikacja potrzeb konsumentów i instytucji powołanych do ich ochrony w regionach; aktywizacja, koordynacja, szkolenie instytucji chroniących konsumentów w regionach;

· uzupełnienie sieci poradnictwa konsumenckiego i pomocy dla konsumentów w sporach z przedsiębiorcami;

· edukacja konsumentów;

· prowadzenie działań zapobiegawczych i pomoc konsumentom w sytuacjach kryzysowych i nadzwyczajnych.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 1 lutego 2019 r. do godz. 10.00 w Kancelarii Ogólnej UOKiK przy pl. Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii) lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
(Kancelaria Ogólna).

Liczy się data wpływu do kancelarii.

Reklama