Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).
Szukasz organizacji, której chcesz przekazać 1%? Znajdziesz ją w serwisie http://pozytek.ngo.pl/

Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 04.02.2019 23:59
Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Departament Ochrony Środowiska
Łączny budżet 50 tys. PLN
Do 95% dofinansowania
Dotacje do 50 tys. PLN
Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił otwarty konkurs ofert: Edukacja ekologiczna i zwiększenie aktywności prośrodowiskowej społeczeństwa.

W zależności od charakteru, zadanie powinno w szczególności spełniać następujące warunki (które powinny mieć odzwierciedlenie w ofercie):

 1. omawiać główne problemy związane z wpływem człowieka na najbliższe środowisko, w tym szczególności w zakresie zmian klimatycznych oraz utraty walorów krajobrazowych;
 2. wskazywać sposoby ochrony środowiska, racjonalnego wykorzystania energii i zasobów naturalnych;
 3. ukazywać znaczenie aspektów środowiskowych w rozwoju gospodarczym, społecznym i kulturowym województwa podlaskiego;
 4. prezentować bogactwo środowiska naturalnego województwa oraz wpływać na promocję województwa, poprzez budowanie i utrwalanie świadomości oraz zasobów wiedzy o walorach środowiskowych regionu;
 5. aktywizować i inicjować, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, działania w zakresie ochrony zasobów środowiskowych województwa podlaskiego;
 6. budować prawidłowe postawy społeczne i konsumenckie;
 7. być adresowane do szerokiego grona odbiorców, w szczególności nie mających bezpośredniego dostępu do edukacji w zakresie ochrony środowiska i ekologii;
 8. poszerzać ofertę edukacyjną i grono adresatów ośrodków i podmiotów prowadzących m.in. edukację
  z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 9. być zrealizowane w interesujących, zróżnicowanych formach edukacyjnych;
 10. w miarę możliwości powinno uwzględniać uczestnictwo osób niepełnosprawnych.
Reklama