Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

RITA - Współfinansowanie większych przedsięwzięć - "wkłady własne" do projektów

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 28.02.2021 23:59
Fundacja Edukacja dla Demokracji - Program RITA - Przemiany w regionie
Łączny budżet 280 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 tys. do 40 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Celem konkursu jest współfinansowanie, czyli zapewnienie tzw. "wkładów własnych" do projektów, które realizują cel programu RITA - Przemiany w regionie, mieszczą się w obszarach tematycznych i regionie geograficznym programu.

Program RITA obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Uzbekistan, Tadżykistan. Projekty współfinansowane z programu powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer: problemy społeczne, socjalne; edukacja i wychowanie; rozwój przedsiębiorczości; dziedzictwo kulturowe; rozwój i wsparcie trzeciego sektora; rozwój i wsparcie samorządu lokalnego; rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów.

Współfinansowanie z programu RITA może dotyczyć tylko działań i wydatków zaplanowanych w projekcie w kształcie złożonym do podstawowego źródła finansowania. Nie można proponować dodatkowych działań i kosztów programowych. O współfinansowanie mogą wnioskować polskie organizacje pozarządowe, które otrzymały dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł – publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych.

Reklama