Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zadanie nr 6 - Działania z zakresu kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

Reklama
Nabór od 11.01.2019 do 31.01.2019 16:00
Gmina Łomianki
Łączny budżet 520 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Dotacje do 520 tys. PLN
Dzieci, Młodzież
Burmistrz Łomianek ogłosiła otwarty konkurs ofert: Zadanie nr 6 - Działania z zakresu kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa.

a) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży;

b) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;

c) Turystyka i krajoznawstwo.

Reklama